Mange bloggere overholder ikke reglerne i Markedsføringsloven

Det er blevet populært at ”blogge” som aldrig før. Mange bloggere overtræder dog bestemmelserne i Markedsføringsloven uden at vide det.

Overtrædelsen sker typisk ved at bloggeren og en virksomhed har indgået en aftale om omtale af et produkt uden dette direkte fremgår af bloggen. Herved sker der en skjult reklame overfor læserne af bloggen, hvilket er i strid med Markedsføringslovens § 4.

Læseren tror altså med andre ord at det er bloggeren selv som har erhvervet produktet, men ofte er produktet sponsoreret af en virksomhed mod at bloggeren skriver en omtale af produktet. Dette er altså skjult reklame.

Ordlyden af Markedsføringslovens § 4:
En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.

Hvornår kan en omtale ligestilles med reklame?
Forbrugerombudsmanden afgjorde sidste år, at en bloggers omtale af et produkt skulle have været markeret som reklame, fordi bloggeren omtalte produktet efter aftale med virksomheden, som stod bag det.

Gode råd til bloggere
Som et resultat af den store trend blandt bloggere har Forbrugerombudsmanden nu udarbejdet en række råd til bloggere.

I de gode råd til bloggerne slår Forbrugerombudsmanden blandt andet fast:

  • at det skal være tydeligt for forbrugere, der læser et blogindlæg, at der er tale om reklame
  • at der er tale om reklame, når virksomheden og bloggeren har indgået en aftale om omtale af et produkt. Der skal dog ikke meget til for, at der foreligger en aftale
  • at blogindlæg, hvor reklamen er målrettet voksne, klart og tydeligt skal markeres med ”reklame”, ”annonce”, ”betalt indlæg” eller ”sponsoreret indlæg”, hvis bloggeren vil være sikker på ikke at overtræde forbuddet mod skjult reklame
  • at kravene til ordvalg og tydelighed skærpes, hvis der er tale om reklame i blogindlæg rettet mod børn og unge. Blogindlægget vil være tilstrækkeligt markeret, hvis det er markeret med ”reklame” eller ”dette indlæg er betalt af X”

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, udtaler i denne sammenhæng:

”Der har været tvivl om, hvornår og hvordan et blogindlæg skal markeres som reklame. Vi klæder nu bloggerne på, så det bliver nemmere at overholde reglerne for skjult reklame.”

”Hvis bloggerne er det mindste i tvivl om, hvorvidt et indlæg er reklame, vil jeg råde dem til at markere det som reklame. Så er de helt sikre på at overholde markedsføringsloven.”

Læs flere nyheder her