+ 10.000 abonnenter

+ 20.000 brugere pr. måned

+ 355.000 læste artikler årligt

20/11/2017

Ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten fremhæver vigtigheden af, at agent- og forhandleraftaler indgås skriftligt

En ny sag fra modebranchen belyser vigtigheden af at have et klart og dokumentérbart aftalegrundlag, når man indgår en agentaftale. […]
20/11/2017

Arbejdsgivere skal være opmærksomme på arbejdstidsreglerne, også – og særligt – efter ny højesteretsdom vedrørende den såkaldte 48-timers regel

Højesteret har den 14. november 2017 afsagt dom i en sag vedrørende arbejdstidsreglen, der også kaldes “48-timers reglen”, og tilkender […]
20/11/2017

Ny vejledning om persondataretligt samtykke

Justitsministeriet og Datatilsynet har offentliggjort en ny vejledning til det persondataretlige samtykke, som kan bruges som grundlag for behandling af […]
20/11/2017

Registrering af “reelle ejere”

Her er en gennemgang af begrebet “reelle ejere” og beregningen herfor, som en opfølgning på vores artikel tilbage i foråret […]
18/06/2017

Morgenseminar indenfor ansættelsesret - alternative ansættelsesformer

Sted: København | Dato: 24/11/2017 09:00 - 11:30
Alternative ansættelsesformer, herunder vikar-, tidsbegrænsede- og deltidsansættelser
13/11/2017

Grundlæggende designret (Kbh)

Sted: København | Dato: 29/11/2017 09:00 - 11:00
På dette kursus stiller vi skarpt på, hvordan du håndterer typiske opgaver og udfordringer inden for designretten.
13/11/2017

Grundlæggende designret (Aarhus)

Sted: Aarhus | Dato: 05/12/2017 09:00 - 11:00
På dette kursus stiller vi skarpt på, hvordan du håndterer typiske opgaver og udfordringer inden for designretten.
13/11/2017

Dynamisk ledelse (Kbh)

Sted: København | Dato: 17/01/2018 09:00 - 12:00
Den gamle ledelsesstil kommer til kort, i takt med at udviklingen og kompleksiteten i erhvervslivet stiger. Digitalisering, globalisering og nye forretningsmodeller skaber radikale forandringer. Den gamle orakel-lederstil er på vej ud, og nye agile samarbejdsformer stormer frem.