+ 11.000 abonnenter

+ 20.000 brugere pr. måned

+ 355.000 læste artikler årligt

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo.dk gør det nemmere at tilegne sig juridisk viden og holde sig opdateret.

Fagspecifikke juridiske nyheder & arrangementer samlet ét sted. Derudover har du mulighed for at blive sat i forbindelse med nogle af landets førende juridiske eksperter, såfremt du måtte have brug for råd eller vejledning.

19/07/2018

Sørg for at dokumentere dit erstatningskrav udførligt

Klagenævnet for Udbud har pålagt en ordregiver at betale erstatning i form af negativ kontraktinteresse til en tilbudsgiver, hvis tilbud […]
19/07/2018

Energiklagenævnet ændrer ophævelse af reservation på Skagerrak 4

Energiklagenævnet har truffet afgørelse i en klagesag om Energitilsynets ophævelse af Energinets reservation af kapacitet på eltransmissionsforbindelsen Skagerrak 4 mellem […]
19/07/2018

Nylig afgørelse fra Norges Høyesterett om værneting ved direkte krav mod skadevolders P&I forsikring

Den norske Høyesterett har den 9. maj 2018 truffet en interessant afgørelse om værneting ved en skibskollision mellem internationale parter […]
18/07/2018

Fælles dataansvar igen fastslået af EU-Domstolen

EU-Domstolen har den 10. juli 2018 afsagt dom i en sag vedrørende bl.a. fælles dataansvar i forbindelse med indsamling og […]
10/07/2018

Guldborgsund­modellen - et proaktivt planretligt instrument

Sted: København | Dato: 17/08/2018 08:30 - 12:00
I samarbejde med Christian Refstrup, centerchef i Guldborgsund Kommune, gennemgår vi Guldborgsund Kommunes erfaringer med at løse bandeproblematikken i relation til samlingsstedsloven.
10/07/2018

AB 18 – Nye standardbetingelser inden for byggeri og anlæg

Sted: København | Dato: 21/08/2018 09:00 - 12:00
Få overblik over de væsentligste ændringer af AB-reglerne efter revisionen, der forventes gennemført i juni 2018.
10/07/2018

AB 18 – Nye standardbetingelser inden for byggeri og anlæg

Sted: København | Dato: 23/08/2018 09:00 - 12:00
Få overblik over de væsentligste ændringer af AB-reglerne efter revisionen, der forventes gennemført i juni 2018.
10/07/2018

Finansielle virksomheders outsourcing

Sted: København | Dato: 28/08/2018 08:30 - 11:00
Kurset "Finansielle virksomheders outsourcing" afholdes som en del af Kromann Reumerts kursusrække inden for bank- og finansieringsret, finansiel regulering og kapitalforvaltning samt kapitalmarkedsret.