Vi gør juridisk viden
mere tilgængeligt
Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du de vigtigste juridiske nyheder og arrangementer samt de dygtigste specialister samlet ét sted.
52.103 Brugere - seneste måned
4.124 Juridiske artikler
14.604 Abonnenter

Juridiske nyheder & artikler
Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer
Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist
Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Seneste juridiske nyheder

  Kromann Reumert       09. juli
Reviderede anbefalinger for god selskabs­ledelse sendt i høring
Komitéen for god Selskabsledelse har netop sendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. De reviderede anbefalinger indeholder en række tilpasninger og ændringer af de eksisterende anb...
  TVC Advokatfirma       08. juli
Undgå konkurskarantæne
Med en konkurs følger også kurators vurdering af, om ledelsen har handlet groft uforsvarligt og derfor bør idømmes konkurskarantæne. Læs her, hvordan du sikrer dig bedst muligt imod en konkurskarantæ...
  Bech Bruun       08. juli
Ny regulering om lokationskrav for it-systemer i den offentlige forvaltning
Den nye bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om lokationskrav til it-systemer i den offentlige forvaltning fastslår omfanget af lokationskravet, og afløser dermed den gamle ”krigsregel”. ...
  Kromann Reumert       06. juli
Ny lokalplan – hvad nu?
Kommunens planer og målsætninger med områder inden for kommunens grænser kan ændre sig over tid. I de seneste år har vi ofte set, at gamle industriområder helt eller delvist udlægges til boligområd...
  TVC Advokatfirma       06. juli
Hvornår foreligger der en tilstrækkelig direkte og umiddelbar tilknytning mellem afholdte udgifter og en momspligtig aktivitet?
Ny afgørelse illustrerer, at skattemyndighederne ofte er unødigt tilbageholdende med at anerkende fuld momsfradragsret. I en nyere afgørelse fra Landsskatteretten, der er offentliggj...
  Bech Bruun       06. juli
Ny ejerlejlighedslov vedtaget
Den 1. juli 2020 trådte den nye ejerlejlighedslov i kraft. Den nye lov er en modernisering af hele ejerlejlighedsloven og skal gøre reglerne lettere at forstå og anvende i forhold de til problemstillinge...
  Bech Bruun       03. juli
Regreskrav var forældet efter sølovens § 501, stk. 2.
Sø- og Handelsretten har den 16. juni 2020 taget stilling til, om forældelsesfristen for regreskrav kan forlænges ud over fristen i sølovens § 501, stk. 2, uden aftale eller accept fra skyldneren i reg...
  TVC Advokatfirma       03. juli
Pensionist frifindes i Højesteret efter lang kamp mod Skat
70-årig pensionist blev fredag frifundet i Højesteret for skattesvig af særlig grov karakter. Han blev forinden, som følge af en fejlindberetning fra hans bank, i byret og landsret idømt bøde på 750....

Søg efter advokater på tværs af advokatbranchen

”Find Juridisk Specialist” er et uvildigt søgeværktøj, som gør det nemmere at søge efter juridiske specialister inden for det område, hvor du har brug for råd og vejledning.

Søg her

Seneste oprettede arrangementer