+ 13.000 abonnenter

+ 25.000 besøgende pr. måned

+ 485.000 læste artikler årligt

Vi gør juridisk viden mere tilgængeligt

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform rettet mod erhvervslivet. Her finder du de vigtigste juridiske nyheder & arrangementer. Samtidig har du mulighed for at søge efter verificerede juridiske specialister inden for det område hvor du har brug for råd og vejledning. Tilmeld dig fagspecifikke nyhedsmails og få alle de vigtigste nyheder og artikler direkte i din indbakke – det uanset hvem der har udgivet den.

14/11/2019

Hensynet til patienternes sundhed opretholder kontrakt, som ellers skulle erklæres for uden virkning

Klagenævnet for Udbud har ved sin kendelse af 11. oktober 2019 bl.a. taget stilling til anvendelsen af inspirationslister med produktnavne […]
14/11/2019

Nyt lovforslag ændrer reglerne om støtte til biogasanlæg

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen fremsatte 23. oktober 2019 et lovforslag, der vil ændre reglerne om støtteordninger for biogasanlæg. […]
13/11/2019

Ny rapport fra Ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2

Skal boligreguleringslovens § 5, stk. 2 afskaffes, eller bliver der stadig mulighed for at forhøje lejen ved gennemgribende moderniseringer af […]
13/11/2019

Ny Højesteretsdom vedrørende modregningsadgang for manglende sygedagpengerefusion

Ifølge Højesteret kunne arbejdsgiveren i den konkrete sag ikke modregne manglende sygedagpengerefusion i en sygemeldt medarbejders løn, idet medarbejderen ikke […]
13/11/2019

EU-Kommissionen udsender vejledning til forordning om medicinsk udstyr

EU-Kommissionens Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (MDCG) planlægger at vedtage tæt på 50 nye vejledende dokumenter i forhold til EU-forordningerne om […]
13/11/2019

Ny FATF-vejledning i høring

Financial Action Task Force, som er et mellemstatsligt samarbejde til bekæmpelse af hvidvask, har udarbejdet et udkast til en vejledning […]
30/04/2019

Compliance i det offentlige: fra koncept til praksis

Sted: Djøf Kursuscenter | Dato: 30/10/2019 - 30/04/2020
På kurset lærer du at implementere en struktureret og veldokumenteret tilgang til god adfærd og integritet i din egen organisation.
20/08/2019

Når mediestormen rammer en leverandør (Gratis)

Sted: Horten, Aarhus | Dato: 18/11/2019 14:15 - 17:00
Hvad kan kommuner og andre offentlige aktører gøre, når en samarbejdspart rammes af dårlig presseomtale?
09/07/2019

Dataetik - principper og praksis

Sted: Djøf Kursuscenter | Dato: 19/11/2019 09:00 - 16:00
Få styrket din compliancetilgang med ny viden om integration af dataetiske principper.
26/06/2019

Kollektiv arbejdsret

Sted: Comwell Borupgaard | Dato: 19/11/2019 09:00 - 20/11/2019 16:00
Du får overblik over det arbejdsretlige system og lærer at håndtere arbejdsretlige problemstillinger i praksis.