+ 11.000 abonnenter

+ 20.000 brugere pr. måned

+ 355.000 læste artikler årligt

18/01/2018

Nyt fra Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet traf i efteråret 2017 en række afgørelser på området for forskels- og ligebehandling. Vi har udvalgt enkelte afgørelser inden […]
18/01/2018

Børsnoterede virksomheder skal arbejde med årsrapporters kvalitet

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort et notat om regnskabskontrol af børsnoterede virksomheder, som skal hæve kvaliteten og præsentationen af årsrapporter.
18/01/2018

For meget overarbejde kan koste arbejdsgiver dyrt

Focus Advokater skrev den 23.11.2016 om sagen fra Vestre Landsret, hvor en arbejdsgiver blev dømt til at betale 50.000 kr. […]
18/01/2018

En miljøgodkendelse meddelt af Miljøstyrelsen skal også overholde kommuneplanen

Ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse om  miljøgodkendelse til etablering af en dampgenvidingsenhed på en virksomhed i […]
13/11/2017

Generel IP-update (Aarhus)

Sted: Aarhus | Dato: 23/01/2018 09:00 - 13:00
Vi kommer omkring relevante afgørelser og lovændringer i Danmark og det nyeste inden for EU samt enkelte yderligere jurisdiktioner.
09/01/2018

I Hardam-dommens skygge: Prisindhentninger efter serviceloven

Sted: Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup | Dato: 24/01/2018 09:00 - 11:30
Vi giver et bud på Hardam-dommens konsekvenser for prisindhentninger efter serviceloven.
09/01/2018

Persondata i medarbejderforhold

Sted: Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 25/01/2018 13:00 - 16:00
Den 25. maj 2018 træder persondataforordningen i kraft, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal være klar til de nye regler – også i relation til medarbejderforhold.
09/01/2018

Miljøfrokost

Sted: Aarhus Kommune, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J | Dato: 29/01/2018 10:30 - 14:00
Arrangementet er for dig, der arbejder med miljøretten og ønsker at blive opdateret på seneste nye regler, afgørelser og tendenser inden for retsområdet.