+ 11.000 abonnenter

+ 20.000 brugere pr. måned

+ 355.000 læste artikler årligt

Din genvej til juridisk viden

Jurainfo.dk gør det nemmere at tilegne sig juridisk viden og holde sig opdateret.

Fagspecifikke juridiske nyheder & arrangementer samlet ét sted. Derudover har du mulighed for at blive sat i forbindelse med nogle af landets førende juridiske eksperter, såfremt du måtte have brug for råd eller vejledning.

20/04/2018

Udlejers ændringsret i erhvervslejemål

En udlejer kan ofte have behov for at foretage ombygninger i en ejendom. Det kan skyldes ønsker fra andre lejere, […]
20/04/2018

Konkurrence­ankenævnet: Branche­aftale om campingpas var ulovlig

Konkurrenceankenævnet har ved afgørelse af 13. april 2018 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om Campingrådets og DK-CAMP’s overtrædelse af konkurrenceloven ved at […]
20/04/2018

Virksomheds brug af ordet ”panserglas” var en varemærkeretlig krænkelse

Sø- & Handelsretten har den 28. marts 2018 afsagt dom vedrørende brugen af ordet ”panserglas” som betegnelse for beskyttelsescovers og […]
19/04/2018

Opløsning af fonde

Hvilke muligheder har man for at opløse en fond? Hvilke retningslinjer gælder og hvad sker der med fondes kapital efter […]
05/01/2018

Mellemkommunal refusion

Sted: Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 23/04/2018 13:00 - 16:00
Når en socialt udgiftskrævende borger flytter fra én kommune til en anden, kan der opstå tvivl i forhold til, hvilken kommune der skal betale udgifterne for borgeren. Svaret kan være millioner værd, og på grund af tvivl om fortolkning af lovgivningen ender sagerne jævnligt i retten.
10/04/2018

Bestyrelsesmedlem in spe

Sted: Langelinie Allé 35, 2100 Kbh. Ø | Dato: 01/05/2018 09:00 - 12:00
Som nystartet eller potentielt bestyrelsesmedlem har du behov for grundlæggende økonomisk indsigt i årsregnskaber, så du kan danne dig et overblik over virksomheden eller organisationens økonomi og performance.
10/04/2018

Erhvervsretorik – Gør din personlige indflydelse stærk, strategisk og konsekvent

Sted: Langelinie Allé 35, 2100 Kbh. Ø | Dato: 08/05/2018 09:00 - 12:00
Erhvervsretorik er at kunne agere, tale og lede overbevisende, når du møder interne, eksterne, nationale og internationale stakeholdere og netværk.
10/04/2018

Erhvervsretorik – Gør din personlige indflydelse stærk, strategisk og konsekvent

Sted: Aarhus | Dato: 09/05/2018 09:00 - 12:00
Erhvervsretorik er at kunne agere, tale og lede overbevisende, når du møder interne, eksterne, nationale og internationale stakeholdere og netværk.