Webinar


Jurainfo.dk/webinar – Få overblikket over forskellige juridiske problemstillinger.

Jurainfo.dk præsenterer i samarbejde med nogen af landets førende juridiske eksperter korte webinarer, som skitserer juridiske aspekter og problemstillinger. Webinarerne kan bl.a. omhandle indsamling og behandling af persondata, international handel og kontrakter, mv. Vi skal gøre opmærksom på, at indholdet på siden ikke kan ligestilles med juridisk rådgivning, og vi anbefaler derfor altid, at en professionel rådgiver kontaktes i den konkrete sag.

Udbudsprocessen

Andreas Christensen, Partner hos Horten giver gode råd i forbindelse med udbudsprocessen.

Internationale kontrakter

Søren Hornbæk Svendsen giver gode råd i forbindelse med indgåelse af internationale kontrakter.