Webinar: Nye regler pr. 1.7.2020 i lejelovgivningen

30. jun 2020
Online
Gratis
0 kursuspoint

Deltag i Focus Advokaters webinar den 30. juni 2020 kl. 9.30 – 11.00 og få et overblik over ændringerne i lejeloven, boligreguleringsloven og andelsboligforeningsloven. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2020.

 

Reglerne ændres pr. 1. juli 2020

Den 1. juli 2020 træder en række ændringer af lejelovgivningen i kraft. Ændringerne er af stor betydning for udlejere og lejere. Lovændringerne indeholder bl. a. skærpede krav til, hvornår der kan udlejes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 til det lejedes værdi samt en række ændringer af lejeloven, som alle udlejere skal være opmærksomme på – og særligt i forbindelse med tvister med lejerne. Desuden ændres reglerne om værdiansættelse af formuen i andelsboligforeninger.


Udbytte – derfor skal du deltage

Ændringerne i lejelovgivningen er af stor betydning for ejendomsinvestorer og udlejere generelt.
På webinaret får du overblik over:

De skærpede krav ved udlejning af gennemgribende forbedrede lejemål
Konsekvenserne for andelsboligmarkedet
Ændringer i lejelovgivningen, som du skal være opmærksom på efter 1. juli.


Tilmelding

Webinaret er gratis, men kræver tilmelding. Du tilmelder dig her.

OBS: Tilmelding kan ske fra Chrome, Firefox, Edge, Safari, iOS og AndroidOS.
Vi lukker for tilmelding, når webinaret er fyldt op.


Program

På webinaret gennemgår vi ændringerne i lejelovgivningen pr. 1. juli 2020, herunder:

  • Skærpede energikrav ved udlejning efter BRL § 5, stk. 2
  • Krav om forudgående besigtigelse af huslejenævnet før forbedringsarbejderne igangsættes
  • Karensperiode ved overdragelser/”kontrolskifte”
  • Fjernelse af væsentlighedskravet ved fastsættelse af det lejedes værdi
  • Oplysningskrav over for alle lejere om huslejenævnsafgørelser
  • Forbud mod betaling til lejere for fraflytning
  • Anvendelse af nævnsafgørelser som bevismiddel
  • ”Fastfrysning” af værdiansættelsen af formuen i en andelsboligforening.

I webinaret indgår præsentationsmateriale og lovtekst, som du efterfølgende kan bruge som opslagsværk.


Målgruppe

Webinaret henvender sig til ejendomsmæglere, ejendomsadministratorer, udlejere generelt, ejendomsinvestorer og banker (rådgivere mv., der arbejder med køb og salg af udlejningsejendomme, andelsboliger).