Verificeringskrav

Alle advokater optaget i søgeværktøjet har været igennem et omfattende screenings- og verificeringsforløb udført af Jurainfo.

For at kunne blive optaget skal advokaten bl.a. minimum opfylde nedenstående kriterier:

 1. Du skal have minimum have 3 års erfaring inden for det pågældende specialistområde.
 2. Du skal minimum have arbejdet 1.600 timer med området inden for de seneste 3 år, hvilket svarer til en tredjedel af din samlede arbejdstid.
 3. Du skal kunne dokumentere at du inden for de seneste 2 år løbende har efteruddannet dig inden for området.
 4. Du skal kunne rekvirere en referenceliste indeholdende personer, som du har rådgivet inden for området, således at Jurainfo kan kontakte de pågældende personer med henblik på at verificere oplysningerne.
 5. Du skal give Jurainfo samtykke til løbende at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere dine specialistkompetencer.
 6. Du skal være underlagt de advokatetiske regler.
 7. Du skal være indforstået med at Jurainfo løbede kan evaluere dig.
 8. Du skal endvidere være indforstået med at leve op til de til enhver tid gældende krav oplistet af Jurainfo. Såfremt dette ikke sker, vil du blive fjernet fra databasen over juridiske specialister.

Øvrige forhold

I forbindelse med screeningen af rådgiveren vil Jurainfo endvidere kigge på rådgiverens øvrige meritter og erfaringer, som kan bidrage til specialiststatus. Dette kunne f.eks. være:

 • Kommerciel erfaring inden for en bestemt branche (tidl. ansættelse i en privat eller offentlig virksomhed med reference til specialistområdet),
 • Udgivelse af diverse publikationer, herunder bidrag til fagbøger, artikler eller andet fagligt materiale, eller
 • At rådgiveren er anvendt som underviser inden for området, f.eks. på anerkendte konferencer eller på højere uddannelsesinstitutioner.

Samtidig vil Jurainfo via personligt møde med rådgiveren vurdere dennes personlighed og evne til at kommunikere i et let og forståeligt sprog.

Ansøg om at blive verificeret af Jurainfo

Er du rådgiver og har interesse i at blive en del af søgeværktøjet “Find Juridisk Specialist”?

Du kan ansøge om at blive en del af funktionen ved at kontakte Jurainfo her.