Kursus: That’s Entertainment! Virtuelt kursus i Entertainmentret

17. aug - 7. sep 2020
Online
8.000 DKK
12 kursuspoint

Kursets formål er at give kursisterne en indsigt i væsentlige, aktuelle retsområder inden for entertainmentretten.

Entertainmentretten dækker retsområder inden for underholdningsbranchen, hvor der gælder specielle sædvaner og specialiseret praksis. For at have en ordentlig forståelse for disse områder er det nødvendigt at have kendskab til disse sædvaner, praksis m.v.


På kurset vil der bl.a. ske en gennemgang af følgende forhold:

  • Hvilken rolle spiller ytringsfriheden for den ophavsretlige beskyttelse? På kurset vil der blive set på de udfordringer, som samspillet mellem ophavsret og ytringsfrihed medfører, bl.a. i forhold til håndhævelse, parodier mv.
  • Hvilken betydning får den forestående reform af ophavsretsloven? I nær fremtid skal to direktiver på ophavsretsområdet implementeres. På kurset gives der et overblik over de nye regler, og der gås i detaljer med de mest centrale regler.
  • Hvordan er reglerne for rettighedskrænkelser på sociale medier? Indebærer den nye lovgivning på området, at det bliver lettere at få fjernet krænkelser og kræve erstatning?
  • Hvordan er reglerne for kollektiv forvaltning af rettigheder (f.eks. på tv og digitale medier)? Mange rettigheder forvaltes kollektivt, men det kan være særdeles vanskeligt at få et enkelt overblik over hvem der forvalter hvilke rettigheder og hvordan. På kurset får deltagerne et enkelt og overskueligt overblik over dette.


Dit udbytte

  • Hvad er grænserne for brug af andres billeder, navne og historier? Er praksis ændret på grund af de nye persondataregler og er retsstillingen den samme på alle medier?
  • Hvilken betydning får den forestående reform af ophavsretsloven? I nær fremtid skal to direktiver på ophavsretsområdet implementeres. På kurset gives der et overblik over de nye regler, og der gås i detaljer med de mest centrale regler.
  • Hvordan er reglerne for rettighedskrænkelser på sociale medier? Indebærer den nye lovgivning på området, at det blive lettere at få fjernet krænkelser og kræve erstatning? Sager som de følgende vil blive omtalt: dansevideoer i Fortnite, smagen af ost, sampling, musiksager fra USA.
  • Hvordan er reglerne for kollektiv forvaltning af rettigheder (f.eks. på tv og digitale medier)? Mange rettigheder forvaltes kollektivt, men det kan være særdeles vanskeligt at få et enkelt overblik over hvem der forvalter hvilke rettigheder og hvordan. På kurset får deltagerne et enkelt og overskueligt overblik over dette.


Kursets indhold

Undervisningen vil ske virtuelt. Der vil altid være 2-3 undervisere på hvert modul for at sikre, at undervisningen bliver levende og interessant for deltageren.
Undervisningen vil i høj grad inddrage videoer og billeder fra konkrete sager for at give deltagerne bedst mulig indblik i sagerne og forståelse for retsområdet.


Målgruppe

Advokater, Virksomhedsjurister, herunder f.eks. fra organisationer og firmaer som beskæftiger sig med: Ophavsrettigheder, Musik, Billeder, Film/TV og Influencers, Ansatte i ministerier og styrelser samt kulturelle organisationer, Andre som beskæftiger sig med rettigheder.

Det er ikke en forudsætning, at deltageren er jurist, da undervisningen er meget praktisk orienteret. Det vil dog være en fordel, at deltageren har en grundlæggende forståelse for rettighedsspørgsmål.


Pris

DKK 8.000 ekskl. moms

Prisen er for 12 lektioner inkl. undervisning og bogen Lærebog i entertainmentret af Jakob Plesner Mathiasen, Lasse Lau Nielsen (red), Karnov Group 2019.

Bemærk at kurset løbet over 4 forskellige datoer og er fordelt på 12 lektioner.