Teva tilkendt historisk stor erstatning i patentsag

Sø- og Handelsretten har i en dom den 24. januar 2017 tilkendt Teva 100 mio. kr. i erstatning for et ulovligt fogedforbud nedlagt i april 2012. Det er så vidt vides den største erstatning, der nogensinde er blevet tilkendt i en dansk patentsag. Bech-Bruun har bistået Teva i sagen.

Teva er indehaver af markedsføringstilladelse til lægemidlet Quetiapin ”Teva” SR, der er et såkaldt atypisk antipsykotika, som blandt andet anvendes i behandlingen af skizofreni.

I april 2012 fik AstraZeneca nedlagt et fogedforbud mod Tevas salg af Quetiapin ”Teva” SR på baggrund af AstraZenecas patent DK/EP 0907364.  Den 17. juni 2016 kendte Sø- og Handelsretten patentet ugyldigt og fandt på den baggrund, at fogedforbuddet var ulovligt nedlagt.

Spørgsmålet om erstatning for det ulovlige forbud var udskilt til særskilt behandling. Ved dom af den 24. januar 2017 fandt Sø- og Handelsretten, at Teva havde lidt et betydeligt tab som følge af det ulovlige fogedforbud. Erstatningen blev skønsmæssigt fastsæt til 100 mio. kr.

Sø- og Handelsrettens dom
Sø- og Handelsretten slog indledningsvis fast, at AstraZeneca var erstatningsansvarlig, og at Teva skulle stilles som om, at forbuddet ikke var blevet nedlagt.

På baggrund af oplysningerne i sagen lagde Sø- og Handelsretten til grund, at den af Teva beregnede mistede omsætning alene vedrørte det danske marked. Sø- og Handelsretten fandt videre, at Teva, ved den udarbejdede tabsopgørelse, havde godtgjort at have lidt et betydeligt tab.

Under henvisning til, at opgørelsen i nogen grad var forbundet med usikkerhed, blev Tevas erstatning skønsmæssigt fastsat til 100 mio. kr.

Læs Sø- og Handelsrettens dom her.
Læs flere nyheder her

Følg jurainfo.dkFacebook og LinkedIn


Artiklen er forfattet af: