Svensk snus­producent frifindes for bøde på 38 millioner svenske kroner

Den svenske snusproducent Swedish Match – som også leverer snuskøleskabe til forhandlere af snus – er blevet frifundet for at have overtrådt den svenske og europæiske konkurrencelovgivning. Swedish Match skal derfor ikke betale bøden på 38 mio. svenske kroner, som den blev idømt af den svenske Patent- og markedsdomstol i 2017 for at stille særlige krav til udformningen af konkurrenternes hyldekantsetiketter.

Den svenske Patent- og markedsappeldomstols afgørelse af 29. juni 2018 – PMT 1988-17


Patent- og markedsdomstolens afgørelse i 2017

I 2017 blev den svenske snusproducent Swedish Match idømt en bøde på 38 mio. svenske kroner af den svenske Patent- og markedsdomstol. Tobaksgiganten havde stillet særlige krav til sine konkurrenters hyldekantsetiketter i de snuskøleskabe, som Swedish Match stillede til rådighed for forhandlerne, så de enkelte producenter ikke kunne adskille sig fra hinanden og Swedish Match. Da Swedish Matchs snuskøleskabe blev brugt af ca. 75 % af forhandlerne på markedet, slog den svenske Patent- og markedsdomstol fast, at selskabet havde misbrugt sin dominerende stilling.


Appeldomstolens afgørelse

Sagen blev herefter anket til Patent- og markedsappeldomstolen. Appeldomstolen slog – ligesom Patent- og markedsdomstolen – fast, at Swedish Match besad en dominerende stilling på markedet, og at kravene til konkurrenternes hyldekantsetiketter i sig selv begrænsede konkurrencen.

Appeldomstolen fandt imidlertid alligevel, at etikettesystemet måtte anses for berettiget, idet der var tale om en proportionel foranstaltning mod kommercielle meddelelser, som var opsøgende over for brugerne, og som tilskyndede til brug af tobak. Herudover mente appeldomstolen ikke, at de svenske konkurrencemyndigheder havde bevist, at den måde, Swedish Match implementerede etikettesystemet på, var et misbrug af selskabets dominerende stilling.

Appeldomstolen frifandt herefter Swedish Match, som derfor ikke skal betale den bøde på 38 mio. svenske kroner, som Patent- og markedsdomstolen i første omgang havde idømt selskabet. Afgørelsen kan ikke appelleres yderligere.

Læs Patent- og markedsappeldomstolens pressemeddelelse og afgørelse.

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:

 

 


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske