Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE opgav urigtige oplysninger i forbindelse med Europa-Kommissionens fusionskontrolbehandling af GE’s opkøb af danske LM Wind Power.

Europa-Kommissionens afgørelse af 8. april 2019

Kort om sagen

GE’s opkøb af LM Wind Power var anmeldelsespligtigt til Europa-Kommissionen. Da fusionskontrolsagen verserede, markedsførte GE en 6 MW-havvindmølle og oplyste i den forbindelse til Kommissionen, at de ikke havde andre højeffektive havvindmøller under udvikling. Gennem information fra en tredjepart blev Kommissionen dog efterfølgende bekendt med, at GE også tilbød sine kunder 12 MW-havvindmøller, og at den afgivne oplysning derfor var urigtig. På denne baggrund besluttede Kommissionen – efter at have godkendt opkøbet – at pålægge GE en bøde for at have afgivet urigtige oplysninger i fusionskontrolprocessen.

Bøden har ingen betydning for godkendelsen af opkøbet. Kommissionen gjorde nemlig GE bekendt med oplysningerne allerede under fusionsbehandlingen, og i forlængelse heraf trak GE fusionsanmeldelsen tilbage for efterfølgende at genanmelde den. I genanmeldelsen var de korrekte oplysninger inkluderet, og det var på baggrund af denne (rigtige) anmeldelse, at Kommissionen godkendte opkøbet.

En række sager om afgivelse af urigtige oplysninger
De senere år har vi set – og ser fortsat – et antal sager, hvor konkurrencemyndighederne håndhæver processuelle overtrædelser i fusionskontrolsager.

I maj 2017 blev Facebook pålagt en bøde på 110 mio. EUR for at have afgivet urigtige oplysninger, da Kommissionen godkendte Facebooks opkøb af WhatsApp i 2014. På samme måde er Kommissionen p.t. ved at undersøge Merck og Sigma-Aldrich for en tilsvarende overtrædelse i forbindelse med Mercks opkøb af Sigma-Aldrich i 2015.

I december 2014 politianmeldte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark Metro Cash & Carry for at have afgivet urigtige oplysninger under behandlingen af EuroCaters opkøb af to Metro-varehuse. I denne sag idømte Retten i Glostrup Metro en bøde på 50.000 kr. En bøde, der efterfølgende blev stadfæstet af Østre Landsret.

Tilbage i januar 2012 vedtog Danish Agro en bøde på 50.000 kr. for ikke – under fusionskontrolbehandlingen af opkøbet af S.A.B. a.m.b.a Landbrugets Andel – at have korrigeret de oplysninger, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lagde til grund for godkendelsen. Danish Agro havde indgået en betinget rammeaftale om at erhverve aktiverne i en tredje konkurrerende virksomhed, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderede som en aktiv konkurrent til Danish Agro efter fusionen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens manglende viden om rammeaftalen medførte, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagekaldte godkendelsen af Danish Agro a.m.b.a’s overtagelse af S.A.B. Landbrugets Andel.


Hvad viser sagerne?

Det stigende antal sager viser, at konkurrencemyndighederne har en stigende opmærksomhed på at sikre, at de processuelle regler i fusionskontrolregimerne overholdes. Myndighederne er klar til at udstede betydelige bøder for sådanne overtrædelser, og det er derfor afgørende for fusionerende virksomheder at være opmærksom på at afgive fyldestgørende og rigtige oplysninger til brug for behandlingen af fusionsanmeldelser. Hvis de manglende, eller urigtige oplysninger, har betydning for konkurrencemyndighedernes godkendelse af en fusion, er der også risiko for, at godkendelsen bliver tilbagekaldt.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse.

 

Læs flere nyheder her

 

Artiklen er forfattet af: