Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje

Konkurrencerådet afgjorde i januar 2018, at CD Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sætte sine priser på det ve-stimulerende lægemiddel, Syntocinon, op med 2000 procent. Afgørelsen blev efterfølgende stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, og Sø- og Handelsretten har nu fulgt trop.

I 2013 vandt parallelimportøren, Orifarm, en rammeaftale udbudt af regionernes indkøbsorganisation Amgros om at levere lægemidlet, Syntocinon, til 43 kr. pakken i perioden 1. april 2014 – 31. marts 2015. Da Orifarm ikke kunne skaffe lægemidlet fra deres leverandører grundet leveringssvigt, meddelte de forud for kontraktstart, at de ikke kunne levere til Amgros i overensstemmelse med kontrakten. Amgros var derfor tvunget til i stedet at købe lægemidlet fra CD Pharma, der som følge af en eksklusiv distributionsaftale med producenten af Syntocinon var eneste alternative leverandør af lægemidlet i Danmark.

Den 28. april 2014, kort efter kontraktstart, hævede CD Pharma prisen fra 45 kr. til 945 kr. pr. pakke Syntocinon. Amgros henvendte sig herefter til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som tog sagen op.

Som følge af styrelsens undersøgelser af sagen afgjorde Konkurrencerådet, at CD Pharma havde overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling ved at tage en urimelig høj pris for lægemidlet, som ikke kunne begrundes objektivt økonomisk. Denne adfærd medførte, at Amgros samlet endte med at betale næsten seks millioner kr. mere, end hvis Orifarm havde været i stand til at levere i overensstemmelse med rammeaftalen.

CD Pharma ankede herefter afgørelsen til Konkurrenceankenævnet som ved kendelse af 30. november 2018 stadfæstede denne, og nu er Sø- og Handelsretten altså nået til samme resultat. Sagen er på et tidligere tidspunkt anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.


Bech-Bruuns kommentar

Dommen er et eksempel på konkurrencemyndighedernes fokus på ekstraordinære prishop i medicinalindustrien. Flere europæiske konkurrencemyndigheder har på det seneste vist interesse for tilfælde med større prisstigninger på fx håndsprit og mundbind.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: