Sådan håndterer du indsigts­anmodninger fra apps

Ifølge databeskyttelsesforordningen har en registreret ret til indsigt i de personoplysninger, som bliver behandlet om vedkommende. Også hvis den registrerede anmoder om indsigt via en app! Vi giver dig her nogle gode råd til, hvordan du håndterer sådanne anmodninger.

I databeskyttelsesforordningen er der ikke krav til, hvordan en registreret kan anmode om indsigt. Ifølge Datatilsynet har den registrerede derfor også mulighed for at sende en indsigtsanmodning via en app – og til flere virksomheder på én gang. Dette gør det utvivlsomt lettere for den registrerede at udøve sine rettigheder.

 

Sådan gør du

 

Udlevér de rette data

Når en indsigtsanmodning behandles, er det naturligvis vigtigt, at den dataansvarlige sikrer sig, at det er den rigtige person, der søges frem i systemet, så der ikke bliver udleveret oplysninger om en anden registreret, end den der har fremsendt indsigtsanmodningen.


Tjek, at data sendes til den rette person

Den dataansvarlige skal også være sikker på, at oplysningerne sendes til den registrerede og ikke til én, der har udgivet sig for at være vedkommende. Udleveres oplysningerne til en forkert person, vil det udgøre et brud på persondatasikkerheden.


Send data på en sikker måde

Det er også vigtigt, at oplysningerne sendes på en sikker måde. Hvis der sendes fortrolige og følsomme personoplysninger til den registrerede, skal det ikke kun for offentlige myndigheder ske ved brug af kryptering, men fra 1. januar 2019 også for private virksomheder. Det er ikke et krav, at den registrerede får svar via den samme app, som vedkommende benyttede til at anmode om indsigt. Virksomheder kan således godt besvare indsigtsanmodningen via Digital Post eller lignende.

 

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af: