Retten annullerer Europa-Kommissionens godkendelse af fusion grundet procedurefejl

Retten har i en usædvanlig sag annulleret Europa-Kommissionens godkendelse fra 2014 af en fusion mellem de hollandske selskaber UPC (ejet af Liberty Global) og Ziggo. Annullationen sker som følge af den procedurefejl, at Europa-Kommissionen ikke havde begrundet godkendelsen i tilstrækkeligt omfang.

Rettens dom af 26. oktober 2017 i sag T‑394/15 – KPN BV mod Europa-Kommissionen

Af stipendiat Mathias Rønø Bove og advokat Sonny Gaarslev


Den oprindelige godkendelse

I 2014 anmeldte selskaberne UPC og Ziggo, som begge var udbydere af blandt andet premium-betalings-TV-kanaler, deres forestående fusion til Europa-Kommissionen, hvorefter fusionen blev godkendt.

I forbindelse med godkendelsen blev det vurderet, hvilken effekt fusionen ville have på markedet for engrosdistribution af premium-betalings-TV-kanaler. Europa-Kommissionen konstaterede desuden, at dette marked muligvis kunne segmenteres mellem film- og sportskanaler.

I forhold til premium-film-betalings-TV-kanaler havde parterne overlappende aktiviteter, og Europa-Kommissionen foretog en analyse af både de horisontale og vertikale effekter, som fusionen gav anledning til.

I forhold til premium-sports-betalings-TV-kanaler konstaterede Europa-Kommissionen derimod blot, at parterne ikke havde overlappende aktiviteter. Dette indebar ifølge afgørelsen, at fusionen ikke ville medføre horisontale effekter på dette mulige markedssegment. Der blev derfor ikke direkte taget stilling til, om fusionen ville medføre vertikale effekter i forhold til film-kanaler.


EU-Rettens annullering – en sjælden sag

Parternes konkurrent, KNP BV, indbragte godkendelsesbeslutningen for Retten med henblik på annullation. Retten har nu fastslået, at det udgjorde en procedurefejl, at Europa-Kommissionen i sin begrundelse ikke tog stilling til, hvilke vertikale effekter fusionen ville have på markedet for premium-sports-betalings-TV-kanaler.

Sagen er interessant, da det er yderst sjældent, at Europa-Kommissionens afgørelser indbringes for Retten og dermed undergør judiciel prøvelse. Vi har omtalt et andet eksempel tidligere i år: EU-Retten: Europa-Kommissionen skal overholde det kontradiktoriske princip i fusionssager.

I dommens præmisser anerkendes det, at Europa-Kommissionen fortsat – og i overensstemmelse med tidligere retspraksis – kan lade den endelige markedsdefinition stå åben og undlade at foretage en dybdegående analyse, når forholdene på det pågældende marked ikke umiddelbart giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. Det bliver dog gjort klart, at der i sådanne tilfælde skal være en begrundelse for, hvorfor det konkret ikke er nødvendigt at analysere markedsforholdene nærmere.


Ny anmeldelse og ny vurdering

Til trods for at der er tale om en annullation på baggrund af en ren procedurefejl, betyder annullationen, at parterne på ny skal udarbejde en fusionsanmeldelse på baggrund af de nuværende markedsforhold. Det betyder, at fusionen vil blive vurderet på ny, og i det omfang markedsforholdene måtte have ændret sig siden den oprindelige godkendelse, vil der blive taget højde herfor i den nye afgørelse.

Læs dommen.

 

 

Læs flere nyheder her

 

 


Artiklen er forfattet af: