Rådgiver- og ledelsesansvar ved ansvarlig kapital (Gratis)

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 26/11- 2019 | Tidspunkt: 08.45 – 11.00

 

Rådgiver- og ledelsesansvar ved ansvarlig kapital

 

Begrebet ansvarlig kapital afdækkes kun i begrænset omfang i den juridiske litteratur og retspraksis. Vi giver dig overblik over muligheder og udfordringer.
Ofte finansieres kapitalselskaber bl.a. ved hjælp af ansvarlig kapital. Det er desværre ikke usædvanligt at se, at etableringen af den ansvarlige kapital (og den senere indfrielse) sker på vilkår, som ikke lever op til reglerne. Det eksponerer långiveren for tilbagesøgningskrav (særligt hvis låntager er gået konkurs) og de involverede rådgivere for erstatningskrav.

Når selskaber finansieres med bl.a. ansvarlig kapital, er det afgørende, at vilkårene for indfrielsen af lånekapitalen er nøje gennemtænkt og beskrevet. Derudover er det afgørende, at de kommunikeres på en hensigtsmæssig og klar måde til låntagerselskabets kreditorer ved aflæggelsen af regnskab, idet indfrielsen af lånekapitalen ellers eksponerer både ledelse og rådgivere for erstatningskrav.

Da ansvarlig kapital behandles i begrænset omfang i den juridiske litteratur, og der kun findes få trykte domme på området, findes der mange myter om begrebet. Derfor ser vi på de udfordringer, som i sidste ende kan udmønte sig i et erstatningsansvar for et selskabs ledelse og rådgivere, hvis låntagerselskabet bliver nødlidende.

Du kan bl.a. høre om:

  • Etablering af ansvarlig kapital
  • Ansvarlig kapital og regnskabsaflæggelse
  • Ansvarlig kapital og sikkerhedsstillelse
  • Førtidig indfrielse og ledelsens pligter
  • Modregning i og med ansvarlig kapital
  • Rådgiver- og ledelsesansvar

 


Målgruppe

Revisorer og andre økonomiske rådgivere, erhvervsrådgivere og jurister i pengeinstitutter samt bestyrelsesmedlemmer, direktører og økonomichefer/controllere.

 

Læs mere og tilmeld dig her