Persondata i kommuner

Sted: Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup | Dato: 17/01 2018 | Tidspunkt: 09.00 – 12.00

Pris:
Arrangementet er gratis

 

Få overblik over lovgivningen om persondata i relation til kommuner. En lovgivning, der er relevant på mange af de områder, som administreres af kommunerne.

Vi sætter fokus på de regler i den nye databeskyttelseslov og i databeskyttelsesforordningen, som er særligt relevante for offentlige myndigheder.

Hør bl.a. om:

Hjemmel til behandling – hvad der nyt i forhold til de nugældende regler for offentlige myndigheder?
Interesseafvejningsreglen – hvad gør de offentlige myndigheder uden den?
Formålsbestemthed/genanvendelse af data – hvad er muligt?
Sletning og arkivering – hvordan håndteres det?
Bøder

Herudover vil vi gennemgå, hvilke problemer Datatilsynet har peget på ved tilsyn i kommuner, og hvad kommuner bør være opmærksomme på, når de skal leve op til nye eller ændrede krav i relation til databeskyttelseslovgivningen.

Der vil være oplæg fra advokater hos Horten, som beskæftiger sig med persondataret og offentlig ret, og derudover vil chefkonsulent i Københavns Kommune, Trine Høj Bach Andersen, fortælle om erfaringerne med kommunens compliance-proces.


Målgruppe

Jurister og andre medarbejdere i kommuner, som beskæftiger sig med persondata og databeskyttelse.


Ekstern oplægsholder

Trine Høj Bach Andersen, chefkonsulent, Københavns Kommune

 

 

Tilmeld dig her