Er en opsigelse saglig, hvis årsagen er SMS i arbejdstiden?

Retten i Lyngby har slået fast, at det er usagligt at opsige en medarbejder, fordi denne har sendt en privat sms i arbejdstiden.


Sagens forløb

I 2001 ansatte et apotek i Birkerød en mandlig chauffør/servicemedarbejder, og det blev aftalt, at ansættelsen skulle ske på funktionærvilkår. Ansættelsesforholdet ville ikke have været omfattet af funktionærloven, hvis ikke det var blevet aftalt, idet chaufføren ikke skulle udføre funktionærarbejde. I 2007 fik chaufføren en ny ansættelseskontrakt, hvoraf det ikke fremgik, at han var ansat på funktionærvilkår. I 2008 blev apoteket og medarbejderne overdraget til en ny indehaver. Apoteket havde en personalehåndbog, hvoraf det fremgik, at medarbejderne ikke måtte sende private sms’er i arbejdstiden.

En dag i oktober 2016 var chaufføren på arbejde på apoteket, hvor han i arbejdstiden sendte en sms vedrørende et fodboldarrangement. Sms’en skulle have været sendt til chaufførens ven, men ved en fejl kom han til at sende den til sin chef, som også var apotekets indehaver. Senere samme dag blev chaufføren opsagt begrundet i, at han havde sendt den private sms i arbejdstiden.

 

Rettens afgørelse

I retten forklarede den tidligere indehaver af apoteket, at der ikke med den nye ansættelseskontrakt i 2007 var tilsigtet nogen ændring af ansættelsesforholdet. Retten i Lyngby fandt derfor, at chaufføren på opsigelsestidspunktet i oktober 2016 fortsat var ansat på funktionærvilkår, hvilket betød, at han var beskyttet mod usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2b. Retten fandt endvidere, at det var et uproportionalt skridt at opsige chaufføren, og at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet i hverken virksomhedens eller chaufførens forhold. Arbejdsgiveren blev herefter dømt til at betale knapt 300.000 kr. i opsigelsesløn, feriegodtgørelse, fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for usaglig opsigelse.


Focus Advokater bemærker

Ansatte, der udfører funktionærarbejde, som f.eks. kontoransatte eller sælgere er omfattet af funktionærloven. Det er endvidere muligt at aftale, at andre ansatte, der ikke udfører funktionærarbejde, ansættes på funktionærvilkår. Funktionæransatte er beskyttet mod usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2b, når de har været ansat i 1 år. Arbejdsgivere, der ønsker at opsige funktionæransatte bør derfor nøje overveje, om der er et sagligt grundlag, før man skrider til opsigelse. Dommen viser, at det ikke er et tilstrækkeligt sagligt grundlag, at en ansat, der er beskyttet mod usaglig opsigelse, har forbrudt sig mod en bestemmelse i personalehåndbogen. Man er altså som arbejdsgiver nødt til at vurdere overtrædelsen, og om man kan benytte sig af mere proportionelle midler, som f.eks. en påtale eller en skriftlig advarsel i stedet for at skride direkte til opsigelse af medarbejderen.


Har du spørgsmål?

Har du brug for råd og vejledning vedrørende opsigelse eller andet inden for ansættelses- og arbejdsforhold, er du altid velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for ansættelsesret.

 

 


Artiklen er forfattet af:


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her