Østre Landsret ændrer byretsdom i principiel sag om registrerings­afgift

Østre Landsret har den 16. december 2019 afsagt dom i en principiel sag, hvor et leasingselskab af skattemyndighederne var nægtet adgang til endelig vurdering af leasingkøretøjer – såkaldt værdibaseret regulering af den forholdsmæssige registreringsafgift – ved leasingaftalernes afbrydelse, fordi en af skattemyndighederne fastsat ansøgningsfrist på én arbejdsdag efter leasingaftalernes afbrydelsestidspunkt ikke var overholdt af leasingselskabet.

Østre Landsret gav ikke Skatteministeriet medhold i, at registreringsafgiftsloven hjemlede en sådan kort frist på én arbejdsdag. Retten på Frederiksberg tidligere havde givet Skatteministeriet medhold i, at registreringsafgiftsloven hjemlede den omtvistede frist på én arbejdsdag.

Dommen rejser nogle mere principielle overvejelser om skattemyndighedernes fortolkningsstil. Østre Landsret er imidlertid klar i sine præmisser. Hvis der skal gælde en ansøgningsfrist på én arbejdsdag efter en leasingaftales afbrydelse til at ansøge om endelig vurdering af et leasingkøretøj, så skal det fremgå af lovens ordlyd eller forarbejder, hvilket det ikke gjorde. Det er ikke nok, at det fremgår af en storkundeaftale med SKAT. Fristen anses for uproportional i forhold til sigtet med reglerne om værdibaseret regulering af registreringsafgift.

Østre Landsrets dom af 16. december 2019 underkender skattemyndighedernes hidtidige praksis. Der bør på baggrund af dommen være grundlag for såvel ordinær som ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Det må forventes, at Motorstyrelsen udsteder et styresignal om genoptagelse.
Det må tillige forventes, at der sker ændringer af såvel Juridisk Vejledning og storkundeaftalerne, hvori den nævnte frist på én arbejdsdag er nævnt.

Skatteadvokat Christian Bachmann, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har ført sagen for domstolene i et samarbejde med advokat Michael Gregersen, Horten Advokatpartnerselskab, som er leasingselskabets faste advokat.


Yderligere information

Ønsker du yderligere information om konsekvenser mv., så kontakt Advokat & Partner Michael Gregersen.

Vil du ikke gå glip af vigtig juridisk viden? Tilmeld dig vores nyhedsmail her 

 

Læs flere nyheder her

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: