Nyt regelsæt for samfundsansvar i byggeriet

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har nu færdiggjort et nyt regelsæt for samfundsansvar i byggeriet. Regelsættet, der består af fire paradigmer, skal hjælpe både offentlige og private bygherrer med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.

Paradigmerne er efter en omfattende dialog med relevante brancheorganisationer og medlemmerne i foreningen justeret og opdateret. Paradigmerne findes i fire udgaver til hhv. EU-udbud, udbud omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, udbud omfattet af tilbudsloven og udbud foretaget af private bygherrer.

Blandt nyskabelserne i paradigmerne kan særligt fremhæves håndteringen af arbejdsklausuler og kædeansvar. Paradigmerne lægger her op til et valg, hvor bygherren enten kan operere med et objektivt kædeansvar for hovedentreprenøren (hæftelse for underentreprenørers overholdelse af de krævede løn- og øvrige arbejdsvilkår), eller et mere lempeligt ansvar, hvor hovedentreprenøren undgår ansvar, hvis denne har udvist ”rettidig omhu” og ydet en væsentlig indsats for at undgå overtrædelser af arbejdsklausulen hos den pågældende underentreprenør.

Bech-Bruun har sammen med Horten bistået med udformningen af paradigmerne.

Læs mere om paradigmerne på Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af: