Arrangement: Nyt på varme­forsyningsområdet

Sted: Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 16/04- 2020 | Tidspunkt: 09.00 – 13.00

 

Vi giver dig et overblik over nye og kommende regler på varmeforsyningsområdet.

 

På baggrund af de politiske aftaler fra april 2016 og juni 2017 om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren skal større fjernvarmevirksomheder indtægtsrammereguleres. Formålet med den nye regulering er at sætte rammerne for en fjernvarmesektor, der udvikler sig til gavn for forbrugerne, understøtter den grønne omstilling og teknologiudvikling samt sikrer en høj forsyningssikkerhed.

Aftalerne lægger desuden op til, at der bliver indført krav om selskabsgørelse af fjernvarmevirksomheder, hvilket vil indebære en udskillelse fra den kommunale forvaltning. Der forventes herudover en ændring af prisreguleringen for overskudsvarme, som blev fastlagt i aftalerne fra juni 2018 og marts 2019.

På dagen får du et overblik over de nye regler, der er indført eller på vej. Derudover vil vi tage fat på den seneste administrative praksis fra Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet, så du får indblik i de nyeste rammer for projektgodkendelse og prisfastsættelse.

 


Målgruppe

Alle ansatte i varmeforsyningsvirksomheder og affaldsvirksomheder samt ansatte i energimyndighederne med ansvar for varmeforsyning og varmeplanlægning.

 

Læs mere og tilmeld dig her