Nye regler for reelle ejere pr. 10.1.2020

I det nye år skærpes selskabers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. De nye regler øger selskabers risiko for tvangsopløsning, og selskaber bør derfor fremadrettet være opmærksomme på, at deres oplysninger om reelle ejere er korrekte og ajourførte.

 

Oplysningspligt

Enhver fysisk eller juridisk person, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et kapitalselskab, vil fremadrettet efter anmodning være forpligtet til at videregive oplysninger om ejerforholdet (almindelige identifikationsoplysninger) til personer eller virksomheder, der i henhold til hvidvaskningsloven er pålagt at udføre kundekendskabsprocedurer.


Krav om årlig undersøgelse og ajourføring

Kapitalselskaber skal mindst én gang årligt og som minimum på regnskabsmødet, hvor selskabets ledelse godkender årsrapporten, undersøge og sikre, at selskabets registrerede oplysninger om reelle ejere er retvisende og ajourførte. Dette krav bliver med de nye regler specificeret i selskabsloven. Konkrete forhold, herunder hvis et kapitalselskab har en stor ejerkreds eller ofte har skift i ejerkredsen, kan dog medføre, at det er nødvendigt for kapitalselskabet at foretage mere end én årlig undersøgelse og ajourføring af kapitalselskabets reelle ejere.


Tvangsopløsning ved mangelfuld registrering

De nye regler medfører, at kapitalselskaber kan tvangsopløses, hvis der foreligger mangelfuld registrering og dokumentation på selskabers undersøgelse og ajourføring af de reelle ejere. Erhvervsstyrelsen vil i første omgang henvende sig til kapitalselskabet med påbud om berigtigelse af oplysningerne. Imødekommes påbuddet ikke, vil kapitalselskabet blive tvangsopløst.


Vores anbefaling

Vi anbefaler, at kapitalselskaber allerede nu sikrer, at de har ajourført deres oplysninger om reelle ejere både internt men også hos Erhvervsstyrelsen. På ledelsens regnskabsmøde bør reelle ejere desuden være et punkt på dagsordenen.

 

Læs flere nyheder her

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: