Ny skattemodel for virksomheds­overdragelse til erhvervs­drivende fonde på vej

I forbindelse med Folketingets åbning den 1. oktober 2019 fremsatte regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2019/2020. Det fremgår af lovprogrammet, at regeringen i slutningen af november 2019 vil fremsætte et lovforslag, som gør det skattefrit på overdragelsestidspunktet at overdrage erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Ifølge regeringens lovprogram er formålet med lovforslaget at give adgang til overdragelse af kapitalandele til en erhvervsdrivende fond uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet.

Lovforslaget vil ifølge lovprogrammet udmønte den aftale, som den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik med Socialdemokratiet og Radikale Venstre om at følge anbefalingerne i rapporten “Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde”.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har fremsat et modelforslag til den skatte- og afgiftsfri virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde med det formål at fremsætte fleksible og anvendelige regler, som ikke kan misbruges.


Lovforslagets forventede indhold

Det kommende lovforslag er ikke beskrevet i detaljer i regeringens lovprogram. Men overholdes den politiske aftale, der blev indgået i december 2018, vil lovforslaget i hovedtræk følge den model, som blev anbefalet i rapporten “Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde”.

Modellen, som bliver fremlagt i rapporten, indebærer, at en overdragelse af kapitalandele i et selskab til en erhvervsdrivende fond bliver skattefri for både overdrageren og fonden på overdragelsestidspunktet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Fonden skal være erhvervsdrivende og have til formål at eje og drive den overdragne virksomhed videre og kan også have uddelingsformål til f.eks. almenvelgørende formål. Fonden må ikke have familieformål.
  • Det overdragne selskab skal drive en reel, aktiv erhvervsvirksomhed.
  • Fonden skal blive ejer af mindst 25 % af kapitalen i selskabet og mere end 50 % af stemmerettighederne.
  • Udbytte skal tilfalde fonden i forhold til dens ejerandel.

I forbindelse med overdragelsen skal der opgøres en aktieavance for stifteren. Der vil af den opgjorte avance skulle beregnes en udskudt skat (stifterskat), og den skat beregnes på grundlag af den skattesats, der gælder for danske fonde, aktuelt 22 %. Stifterskatten forfalder dog ikke ved overdragelsen, men tilføres en saldo, der først afdrages/nedbringes ved fondens senere afståelse af kapitalandelene eller ved fondens modtagelse af udbytter fra de overdragne kapitalandele.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslaget i løbet af anden halvdel af november 2019, og vi følger lovforslaget tæt.

Læs arbejdsgruppens rapport

 

Læs flere nyheder her
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her

Artiklen er forfattet af: