Ny dom kan betyde, at det britiske parlament kan stemme imod Brexit

Den engelske High Court har her til morgen fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse kan give art. 50-meddelelsen til EU. Den britiske regering har tidligere meddelt, at den vil give art. 50-meddelsen til EU senest den 1. marts 2017. Art. 50-meddelelsen vil udløse den 2-års periode, hvor den britiske regering og EU skal forhandle om vilkårene for Storbritaniens udtræden af EU. Sagen går nu til den britiske Højesteret.

Den britiske regerings plan om at give art. 50-meddelelsen til EU senest den 1. marts 2017 har de seneste måneder været genstand for en retssag ved de engelske domstole anlagt af en gruppe privatpersoner med Gina Miller (en investment manager) og Deir Dos Santos (en frisør) i spidsen.

Den engelske High Court har her til morgen fastslået, at den britiske regering ikke uden det britiske parlaments udtrykkelige godkendelse kan give art. 50-meddelelsen til EU. Hovedbegrundelsen er, at udstedelse af art. 50-meddelsen ikke er omfattet af regeringens prærogativ (de såkaldte “royal prerogative powers”), blandt andet fordi udtrædelsen af EU vil indebære et stort antal ændringer af de love, som parlamentet har vedtaget, herunder dem som udspringer af “the European Communities Act” fra 1972, hvor EU-ret blev en del af engelsk ret.

På grund af sagens principielle karakter, er der af den britiske regering allerede taget forberedelser til en såkaldt “leap-frog”-anke af dommen uden om Court of Appeals direkte til den engelske Højesteret. Den forventes at køre inden udgangen af året i lyset af den britiske regerings planer om at udstede art. 50-meddelelsen senest ved udgangen af marts 2017.

Måtte den britiske Højesteret komme frem til, at parlamentet skal godkende en evt. art 50-meddelelse, er der mulighed for, at parlamentsmedlemmerne vil kunne stemme mod Brexit. Som det er oplyst, er der et flertal i parlamentet, som er imod Brexit, men det er tvivlsomt, om de politisk ønsker at stemme anderledes end udfaldet af den vejledende folkeafstemning den 23. juni 2016.

 

Læs flere nyheder her

Følg Jurainfo.dk på LinkedIn og Facebook

 


Artiklen er forfattet af: