Medarbejders opslag på Facebook resulterede i en saglig opsigelse

Østre Landsret har fornyeligt taget stilling til, om en bortvisning begrundet i en medarbejders opslag på Facebook var berettiget.


Sagens forløb

Medarbejderen var ansat som serviceagent for SAS i Københavns Lufthavn. I forbindelse med en hjemrejse fra en ferie, hvor han rejste på SAS-medarbejderbillet, lagde medarbejderen et opslag ud på sin offentlige Facebook-profil med ordlyden: “Hvem har morgenvagten i dag I SAS?”, hvorefter en kollega kommenterede: “Pa vej in flu mm ven? Hva så? Hit me with something”. Til dette svarede medarbejderen: “Hehe det skal helst være en pige du går ikke rundt med din taske Har købt 3 kartoner smøger. Og skal bruge en til og tage de 2 igennem tolden som er på job… Men kan lige skrive når jeg er landet for at høre hvor i stationen du er”. Medarbejderens nærmeste overordnede blev orienteret om opslaget, og straks efter landingen ringede hun til medarbejderen og orienterede ham om, at han var suspenderet på baggrund af opslaget. Han blev samtidig indkaldt til en tjenstlig samtale. Kort tid efter slettede medarbejderen opslaget. Under den tjenstlige samtale, der blev afholdt nogle dage senere, blev medarbejderen bortvist med øjeblikkelig virkning.

Under retssagen blev der fra SAS’ side anført, at der for medarbejdere i SAS gælder særlige regler om opførslen på de sociale medier. Den såkaldte ”SAS Code of Conduct”. Af disse regler fremgår det, at medarbejdere er personligt ansvarlig for, hvad de skriver på de sociale medier (min oversættelse). Herudover gælder der i Københavns Lufthavn særlige retningslinjer for brug af medarbejderes ID-kort, og opslaget indebar en opfordring til en kollega om at overtræde disse retningslinjer. På den anden side anførte medarbejderens faglige organisation, at opslaget var ment sarkastisk, samt at det i opslaget beskrevne aldrig fandt sted. Derudover anførte de, at han efterfølgende fik nyt job hos et andet luftfartsselskab i Københavns Lufthavn, hvilket betød, at han ikke kunne betragtes som en sikkerhedsmæssig eller toldmæssig risiko.


Rettens afgørelse

Landsretten fandt på baggrund af sagens omstændigheder, at opslagets ordlyd indebar en så grov tilsidesættelse af såvel ”SAS Code of Conduct” som selskabets politik for de ansattes adfærd på de sociale medier, at det havde været egnet til at skade SAS’ omdømme alvorligt, og dermed også indebar en krænkelse af medarbejderens loyalitetspligt. Der blev lagt vægt på, at opslaget ikke fremstod som en spøg, idet af flere læseres kommentarer fremgik, at de misforstod opslaget. Medarbejderen havde derfor ved sin adfærd misligholdt sit ansættelsesforhold i et sådant omfang, at det ville have været rimeligt begrundet at opsige ham fra stillingen i SAS Ground Handling Denmark A/S. Landsretten mente dog ikke, at bortvisningen havde været berettiget, særligt henset til, at medarbejderen igennem sin mangeårige ansættelse aldrig tidligere havde modtaget påtaler.

 

Focus Advokater bemærker

Landsrettens dom giver anledning til at bemærke, hvor vigtigt det er, at arbejdsgivere sørger for at have skriftlige retningslinjer, der regulerer medarbejdernes adfærd på de sociale medier. Som det fremgår af sagen, vil en overtrædelse af interne retningslinjer om medarbejderes adfærd på sociale medier have betydning ved vurderingen af, om en bortvisning eller en opsigelse på baggrund af adfærd på de sociale medier er berettiget.

 

Har du brug for råd og vejledning vedrørende opsigelse eller andet inden for ansættelses- og arbejdsforhold, er du altid velkommen til at kontakte Focus Advokaters team for ansættelsesret.

 

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:

 


 

Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her