MasterCard idømt bøde på 570 millioner euro

MasterCard har begrænset konkurrencen ved at forhindre butikker i at få lavere priser på bankgebyrer, fordi de har afholdt butikkerne fra at benytte banker i andre medlemsstater med bedre tilbud.


Kort om sagen

Hver gang en kunde betaler med et betalingskort hos en detailhandler, betaler detailhandlerens bank et gebyr til kundens bank. Detailhandleren skal betale sin bank for dette gebyr, og detailhandleren inkluderer gebyret i sine endelige priser over for kunderne. I december 2015 kom nye regler, der skulle sætte et loft over bankernes gebyrer, men indtil da varierede gebyrsatserne betydeligt i de enkelte medlemsstater.

Frem til reguleringen trådte i kraft i december 2015, pålagde MasterCard bankerne at benytte gebyrsatsen i den medlemsstat, hvor detailhandleren var placeret. En dansk butik skulle dermed anvende den danske gebyrsats. Derfor havde detailhandlere i medlemsstater med høje gebyrer ikke mulighed for at drage fordel af lavere gebyrer tilbudt af banker i andre medlemsstater.


EU-Kommissionens undersøgelse

EU-Kommissionen begyndte i april 2013 formelt at undersøge MasterCard, for at vurdere, om MasterCards praksis var i strid med EU’s konkurrenceregler. Den 22. januar 2019 pålagde Kommissionen en bøde til MasterCard, idet Kommissionen fandt, at MasterCards regler begrænsede bankernes muligheder for at konkurrere på priserne på tværs af grænserne, hvilket ledte til højere priser for både detailhandlere og forbrugere.

I fastsættelsen af bødens størrelse tog Kommissionen blandt andet hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed, samt den omstændighed at MasterCard samarbejdede med Kommissionen under undersøgelsen.


Kommissionen undersøger fortsat MasterCard

Kommissionens bøde til MasterCard er ikke afslutningen på sagen, da Kommissionen stadig undersøger om MasterCards gebyrer på betalinger foretaget i EØS med betalingskort udstedt uden for EØS også er i strid med EU’s konkurrencelovgivning. Gebyret for betalinger med betalingskort udstedt uden for EØS er i nogle tilfælde fem gange højere, end hvis kunden betaler med et betalingskort udstedt inden for EØS.


Næste skridt

MasterCard har i forbindelse med Kommissionens undersøgelse accepteret og anerkendt, at man har brudt konkurrencereglerne. Alle – både enkeltpersoner og virksomheder – der har lidt et tab som følge af MasterCards brud på konkurrencereglerne, har mulighed for at kræve erstatning for tabet.


Focus Advokater bemærker

Sagen vedrører alene perioden før december 2015, og medfører derfor sandsynligvis ikke nogen ændring af MasterCards nuværende forretningsplan. Derudover viser sagen, at konkurrencereglerne ikke kun gælder de ”traditionelle” priskarteller, men også rammer aftaler og adfærd, der forhindrer eller begrænser EU’s grundlæggende mål om et integreret indre marked.

 

 

Læs flere nyheder her

Artiklen er forfattet af: