Må du bruge konkurrentens varemærke i Google AdWords?

Sø- og Handelsretten har i en nylig afsagt dom igen understreget, at det kan være en overtrædelse af både markedsføringsloven og varemærkeloven, at anvende andres kendetegn som ”AdWord”.

Når internetbrugere søger efter varer eller tjenesteydelser ved at indtaste et søgeord i en søgemaskines søgefelt generes ofte to slags resultater. De ”naturlige” søgeresultater, som på en eller anden måde indeholder eller er knyttet til det indtastede ord, og en række annoncer, som indeholder link til hjemmesider (søgeordsreklamer/AdWord).


Pas på med at bruge andres forretningskendetegn i søgeordsreklamer

Brugen af andres forretningskendetegne er retmæssig, hvis visse betingelser er opfyldt. Det følger således af praksis fra EU Domstolen og de danske domstole at anvendelsen af andres forretningskendetegn kun er retsstridig, hvis den pågældende reklame ikke – eller kun med vanskelighed – giver den gennemsnitlige internet bruger mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren, eller tværtimod hidrører fra tredjemand.


Blev konkurrentens varemærke brugt retsstridigt?

I sagen for Sø- og Handelsretten, som vedrørte to virksomheder, der begge solgte emballageløsninger, havde virksomheden Fritex Emballage ApS (herefter ”Fritex Emballage”) anvendt en del af STOK Emballage K/S’ (herefter ”STOK Emballage”) firmanavn som ”AdWord”.

Ved en søgning på internettet efter ”STOK” blev internetbrugeren således bl.a. præsenteret for en annonce for Fritex Emballage. Ved vurderingen af om Fritex hermed krænkede STOK Emballages varemærkerettigheder, lagde retten vægt på, at Fritex’ annonce, der blev vist, når der blev søgt på ordet “STOK”, i sin overskrift anvendte ordet “Emballage”, der var den varegruppe, som ordmærkets registrering var omfattet af, og som STOK Emballage var kendt for. Retten lagde endvidere vægt på, at Fritex i annonceteksten alene identificerede sig med en henvisning til sin hjemmeside, og at det var muligt hos STOK Emballage at købe hovedparten af de produkter, som Fritex forhandlede, og som var angivet i annonceteksten.


Sø- og Handelsretten: Fritex havde krænket STOK Emballages varemærke

På denne baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at Fritex at havde gjort det vanskeligt for en gennemsnitlig internetbruger at afgøre, om annoncen hidrørte fra STOK Emballage eller på anden vis var forbundet med selskabet. Fritex havde dermed krænket STOK Emballages varemærkeret, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1

For at lette Fritex Emballage administration havde Fritex Emballage givet fuldmagt til Google, således at Google havde mulighed for at bl.a. at tilføje ”AdWords”. Under sagen kom det ikke frem, hvorvidt det var Fritex Emballage selv eller Google, der havde tilføjet ”STOK” som ”AdWord”.
Ud over en krænkelse af varemærkeloven fastslår Sø-og Handelsretten helt kort, at der også er sket en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Som følge af overtrædelserne blev Fritex Emballage dømt til at betale kr. 5.000 i erstatning og vederlag til STOK Emballage samt sagens omkostninger, som blev fastlagt til kr. 10.500. Baggrunden for den forholdsvis lave erstatning og vederlag til STOK Emballage var oplysninger i sagen om, at krænkelsen havde stået på i en periode på tre år, men at der i denne periode kun havde været få klik på annoncen fra Fritex Emballage.


Bemærkninger til dommen

Dommen fra Sø- og Handelsretten ligger på linje med en række tidligere danske domme. Det følger dermed af retspraksis, at det kan være retsstridigt at benytte andres forretningskendetegn i forbindelse med søgeordsreklamer.

Retsstridigt brug af andres forretningskendetegn i forbindelse med søgeordsreklamer bliver af domstolene behandlet på linje med hver anden retsstridig krænkelse af andres forretningskendetegn. Brugen af ”AdWords” mv. indtager dermed ikke nogen særstatus i dansk ret.

Er forretningskendetegnet ikke varemærkebeskyttet vil det alene være en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og 18. Markedsføringslovens § 18 beskytter erhvervsdrivendes forretningskendetegn imod at blive brugt af andre, og en overtrædelse af § 18 er tillige en overtrædelse af lovens § 1 om ”god markedsføringskik”.  Hvis forretningskendetegnet tillige er varemærkebeskyttet, vil anvendelse også være en overtrædelse af varemærkeloven.

 

Læs flere nyheder her

 


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her