Må arbejdsgiveren dække dine parkeringsudgifter?

SKAT har besluttet, at medarbejdere der får skattefri kørselsgodtgørelse ikke samtidig kan få skattefri dækning af parkeringsudgifter. Reglen rammer urimeligt hårdt, hvis medarbejderen skal parkere dyre steder, fx i lufthavne.
SKAT har tilkendegivet, at medarbejdere, der får udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse, ikke samtidig kan få dækket udgifter til parkering i forbindelse med arbejdet, uden der sker beskatning.

Det er SKATs opfattelse, at parkeringsudgifter hører til blandt de udgifter, som i forvejen dækkes af den skattefrie kørselsgodtgørelse. Dette er baggrunden for, at SKAT ikke mener, at parkeringsudgifter kan dækkes skattefrit to gange.

SKATs fortolkning medfører, at medarbejderen i forbindelse med udførelsen af sit arbejde risikerer at skulle dække en del af de erhvervsmæssige transport- og parkeringsudgifter, som er nødvendige for medarbejderens udførelse af sit arbejde.


Fortsat skattefri parkering ved arbejdspladsen

Der vil stadig være skattefrihed for medarbejderes parkering ved arbejdspladsen.

SKATs udmelding gælder således alene parkeringsudgifter, som medarbejdere afholder eksempelvis i forbindelse med møder, i lufthavnen eller lignende tilfælde.


Stærkt omdiskuteret afgørelse

Udmeldingen fra SKAT er p.t. stærkt omdiskuteret, da resultatet af SKATs nuværende fortolkning er, at medarbejdere selv kommer til at skulle dække til tider store parkeringsudgifter, hvis de samtidig får udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse.

Alternativt at arbejdsgivers dækning af de erhvervsrelaterede parkeringsudgifter er fuldt ud skattepligtig A-indkomst for medarbejderne.


Måske endelig afklaring ultimo 2016

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse bliver fastlagt én gang årligt af Skatterådet, hvor Dansk Erhverv er repræsenteret. Satserne for 2017 vil blive drøftet næste gang ultimo i år, og det kan ikke afvises, at der på dette møde vil komme en afklaring på problemstillingen.

 


Artiklen er forfattet af:


 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her