Lønmodtagerforhold ved konkurs og rekonstruktion

Sted: Horten Aarhus, Frederiks Plads 36 | Dato: 24/04- 2019 | Tidspunkt: 14.15- 17.00

 

Vi giver dig et overblik over den kompleksitet, der er forbundet med lønmodtagernes retsstilling ved konkurs og rekonstruktion.

 

Lønmodtagerne har en særlig retsstilling ved konkurs og rekonstruktion, fordi de er fortrinsstillet over for de almindelige kreditorer i konkursloven på grund af bl.a. sociale hensyn. Derudover har lønmodtagere mulighed for at få dækket lønkrav hos Lønmodtagernes Garantifond. Ved virksomhedsoverdragelser fra insolvente eller konkursramte virksomheder finder beskyttelsesreglerne i virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse.

Vi samler trådene fra den relativt tekniske speciallovgivning og giver et overblik over regler og manøvrerum i relation til medarbejderforhold ved konkurs og rekonstruktion.

Vi fokuserer på nogle af kerneområderne, der i praksis har givet anledning til tvivl om retstilstanden:

  • Retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, herunder forskelle på overdragelse før eller under konkurs og rekonstruktion
  • Virksomhedsoverdragelseslovens betydning
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Nyeste retspraksis og lovændringer.

 

Målgruppe

Kreditgivere, kommuner, fagforeninger og andre personer, der beskæftiger sig med lønmodtagerforhold i insolvensmiljøet.

 

 

Læs mere og tilmeld dig her