Kommunedag 3: Kommuners erstatningsansvar

Sted: Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup | Dato: 14/03 2018 | Tidspunkt: 09.00 – 16.00

 

I forlængelse af de tidligere afholdte kommunedage om forholdet mellem embedsmænd og politikere og om kommunalvalget 2017, retter vi nu fokus mod kommunernes erstatningsansvar.

Horten har særlig lang erfaring med at varetage kommuners interesser i alle sagstyper inden for den kommunale forvaltning. Vi inviterer derfor til et heldags seminar, hvor vi ser på kommuners erstatningsansvar i forhold til udvalgte sagsområder som f.eks.:

  • Generel forvaltningsret
  • Miljø-, plan-, og byggeret
  • Socialret

Vi vil også komme med anbefalinger til, hvordan man undgår konflikt- og ansvarssager – og der vil være oplæg om kommunalfuldmagtens rammer for at indgå forlig.
Endelig vil der være bidrag fra Hortens advokater, der gennem mange år har bistået kommuner med erstatningssager.


Eksterne oplægsholdere

Dagen byder på indlæg fra en række eksterne aktører:

Jens Møller, kommitteret ved Folketingets Ombudsmand, giver et indblik i erstatningsansvaret inddelt efter skadestyper.

Peter Pagh, professor ved Københavns Universitet, fortæller om tendenser på miljøområdet.

Søren Seerup, dommer ved Retten i Lyngby, holder oplæg om erstatningsansvaret inden for bl.a. kapacitetsmangler, ugyldige forvaltningsakter og svigtet tilsyn.


Målgruppe

Alle, der er ansat i den kommunale forvaltning, og som ønsker at udvise rettidig omhu i sin sagsbehandling og levere et professionelt produkt.

 

Tilmeld dig her