Proces­bevillings­nævnet afviser anke af Vestre Landsrets dom i sag om elpriser

Den 25. oktober 2018 afviste Procesbevillingsnævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom i sagen mellem Elsam (i dag en del af Ørsted) og Konkurrencerådet. Sagen, som derfor ikke kommer for Højesteret, drejede sig om Elsams påståede misbrug af sin dominerende stilling til at opnå urimeligt høje elpriser.

Procesbevillingsnævnets afgørelse af 25. oktober 2018 om afslag på anke af Vestre Landsrets dom af 24. maj 2018 i sag V.L. B-1828-16 – Ørsted A/S mod Konkurrencerådet

Sagen startede i 2006, hvor Konkurrencerådet slog fast, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af el i Vestdanmark i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. december 2006.

Elsam indbragte rådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet, der:

  • ophævede og hjemviste den del af afgørelsen, der vedrørte andet halvår af 2006
  • stadfæstede den del af rådets afgørelse, der drejede sig om perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. januar 2006.

Herefter indbragte Elsam sagen for Sø- og Handelsretten, der, den 30. august 2016, stadfæstede Konkurrenceankenævnets kendelse.

Efter at både Konkurrencerådet, Konkurrenceankenævnet og Sø- og Handelsretten havde dømt Elsam for at opkræve urimeligt høje priser i Vestdanmark i 2005-2006, indbragte Elsam Sø- og Handelsrettens afgørelse for Vestre Landsret, der afsagde dom den 24. maj. 2018.

I sin dom udtalte landsretten blandt andet, at det ikke var påvist med den fornødne sikkerhed, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling til at opnå urimeligt høje priser. Derfor blev Konkurrencerådets afgørelse ophævet.

Vil du læse en nærmere gennemgang af sagen, kan du læse vores tidligere nyhed: Vestre Landsret frifinder Ørsted i sag om elpriser.

Nu, hvor Procesbevillingsnævnet har afvist Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom til Højesteret, er landsrettens afgørelse endelig.

 

 

Læs flere nyheder her

 


Artiklen er forfattet af:

 


Slide thumbnail

kurser & arrangementer

Juridiske