Juridiske nyheder inden for udbud

09/01/2019

Konkurrenceretlige udfordringer ved konsortiedannelse ved tilbudsafgivelse i udbud

Få et overblik over snitfladerne mellem konkurrence- og udbudsreglerne i relation til konsortiers deltagelse i udbudsforretninger i forlængelse af usikkerheder […]
14/12/2018

Når X+2 betyder udbudsretlig udelukkelse

Fastlæggelsen af den tidsmæssige udstrækning af de udbudsretlige udelukkelsesgrunde har stor betydning for både ordregivere og tilbudsgivere (og ansøgere). EU-Domstolen […]
14/12/2018

Justering af retningslinjer for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud

Erhvervsministeriet justerer retningslinjerne for brugen af sociale klausuler i offentlige udbud med ønske om at skabe flere uddannelses- og praktikpladser. […]
10/12/2018

Klagenævnet afklarer usikkerhed om anvendelse af underleverandører

I en nylig kendelse afklarer Klagenævnet for Udbud, at en tilbudsgiver kan basere sit tilbud på en underleverandør, som ikke […]
07/12/2018

Vær varsom med ændringer af forsikrings­kontrakter

Mange forsikringsudbud indeholder kontraktklausuler, som giver mulighed for, at leverandøren ensidigt kan varsle vilkårsændringer i kontraktens løbetid. Derimod er der […]
28/11/2018

Hvad er slutdatoen på en reference?

Den 13. november 2018 afsagde Klagenævnet for Udbud en kendelse som bl.a. omhandler udførelsesdatoen for vedlagte referencer. Kendelsen understreger, at […]
23/11/2018

Forslag til ændring af udbuds­loven: Evaluerings­processen skærpes

Erhvervsministeriet har foreslået en ændring af udbudsloven. Formålet med ændringen er at skabe mere gennemsigtighed og at sikre, at den […]
19/11/2018

Ordre­givers annul­lation afbryder opsæt­tende virkning

Tredje gang var lykkens gang for Næstved Kommune, der, efter to annullerede tildelingsbeslutninger, fik indgået en kontrakt om danskundervisning af […]
16/11/2018

Forlængelse af ramme­aftale eller ulovlige, midler­tidige kontrakter?

Det er ordregiver, der bærer risikoen og ansvaret for, at der bliver tildelt en ny kontrakt inden udløbet af en […]
13/11/2018

EU-Domstolen: En økonomisk aktør, som ønsker self-cleaning, skal samarbejde med både undersøgelsesmyndigheden og den ordregivende myndighed

Den 24. oktober 2018 besvarede EU-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål i relation til niveauet for samarbejde fra den økonomiske aktør, […]