Juridiske nyheder inden for transportret

06/05/2019

Ny dom angående ”udvidede danske betingelser 2010”

Sø- og Handelsretten har netop afsagt ny dom om § 7 af Udvidede Danske Betingelser 2010 (UDB2010), som anvendes ved […]
15/04/2019

Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid

Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]
09/04/2019

Nye regler om skibsophugning

Fra og med 1. januar 2019 må skibe under europæisk flag, eller som er medlem af OECD, kun skrottes på […]
29/03/2019

Flyforsinkelse: Inkassobureau havde ikke ret til sagsomkostninger

Københavns Byret har netop afsagt dom i en småsag om flyforsinkelse, hvor Retten tog stilling til et væsentligt spørgsmål om […]
21/03/2019

Jernbanetransport: En gylden middelløsning

Området for jernbanetransport mellem Asien og Europa har de seneste år oplevet stor vækst som en gylden middelløsning for vareejere: […]
11/03/2019

Fragtføreransvar og grov uagtsomhed

Fragtførerens ansvar ved forsæt eller grov uagtsomhed efter CMR-lovens § 37 bliver ved med at give anledning til retssager, da […]
05/03/2019

Smart contracts i shipping

Indenfor shipping og international handel er der en række interessante projekter i gang, hvoraf to måske er særligt interessante.
20/02/2019

Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget

Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to […]
18/02/2019

Generaladvokaten: Tysk motorvejsafgift er ikke i strid med EU-retten

Tyskland indførte i 2015 en såkaldt infrastruktur afgift, som både tyske og andre EU-bilister skal betale for kørsel på de […]
29/01/2019

Østre Landsret: Dansk vognmands brug af udenlandske chauffører er omfattet af reglerne om arbejdsudleje

Østre Landsret har truffet afgørelse i en sag mod en dansk vognmandsvirksomhed om, hvorvidt der er tale om arbejdsudleje, når […]