Juridiske nyheder inden for skatte- og afgiftsret

16/05/2019

Gæld til nær familie opstået ved virksomhedsoverdragelse skulle ikke indgå i skattefri virksomhedsomdannelse

Vestre Landsret har ved en dom af 7. maj 2009 givet en skatteyder medhold i, at gæld opstået ved køb […]
10/05/2019

Ansat hovedaktionær skal ikke beskattes af fribilletter

Landsskatteretten har fastslået, at en ansat hovedaktionær også er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 16, hvorefter fribilletter, som giver […]
01/05/2019

Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber

Artiklen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder kan støtte ret på den offentlige ejendomsvurdering ved værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse […]
29/04/2019

Skatteregler får betydning for omfanget af lovlig udlejning af helårsbolig

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 7. maj 2018 en politisk aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt […]
16/04/2019

Ændring af den momsmæssige behandling af gavekort fra og med 1. juli 2019

Den 1. januar 2019 blev der indført nye regler for momshåndteringen af gavekort med formålet om at sikre en ensartet […]
08/04/2019

Fjernvarmeværkers vedtægter har stor betydning for skattefriheden

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til, at et kraftvarmeværk efter udskillelse af elproduktionen til et skattepligtigt datterselskab […]
05/04/2019

Skatteforvaltningen rejser stribevis af erstatningssager

I den seneste tid har Skatteforvaltningen rejst et større antal erstatningssager mod personer, som efter Skatteforvaltningens opfattelse har pådraget staten […]
03/04/2019

Jyllands-Posten: Ni sager om formodet momssvindel for 700 mio. kr. er forbundet

Det er, ifølge Jyllands-Postens oplysninger, blevet afdækket, at samme personkreds optræder i en række sammenhænge i forhold til formodet momssvindel.
29/03/2019

Har din virksomhed styr på udbetalingen af skattefri kørselsgodtgørelser?

Skattestyrelsen har i de senere år haft skærpet fokus på virksomheders udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelser m.m. Arbejdsgivere skal derfor sørge […]
27/03/2019

Formue i udlandet – henvendelser fra og til Skattestyrelsen

Skattestyrelsen reagerer nu på automatiske indberetninger om danske skatteydere med formuer i udlandet. Håndteringen af en henvendelse fra Skattestyrelsen vedrørende […]