Juridiske nyheder inden for skatte- og afgiftsret

20/03/2019

Investorfradrag

Med virkning fra 1. januar 2019 er der vedtaget ny lov – kaldet investorfradragsloven – der giver mulighed for at […]
14/03/2019

Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere

EU-domstolens domme af den 26. februar 2019 er afsagt i tilknytning til de sager, der for indeværende verserer i Danmark […]
13/03/2019

Ny praksis fra EU-domstolen med betydning for misbrugstilfælde

EU-Domstolen har den 26. februar 2019 afsagt to domme, der kan få stor betydning for også danske skatteydere. Dommene er […]
13/03/2019

Transfer pricing – særligt om transfer pricing-dokumentation

I forhold til skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte aftalte og/eller anvendte samhandelsvilkår mellem koncernforbundne selskaber, der er omfattet af reglerne […]
07/03/2019

Præjudi­cielle domme afsagt i danske beneficial ownership-sager

EU-Domstolen tog den 26. februar 2019 stilling til, hvorvidt der skal indeholdes kildeskatter af renter og udbytter, som betales af […]
07/03/2019

Skattefri gevinst på bitcoins

Skattestyrelsen har nu offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet stadfæstede en afgørelse om, at gevinsten på bitcoins var skattefri.
25/02/2019

Skatterådet tilpasser praksis: FIFO princippet gælder ikke ved opgørelse af Bitcoins og anden kryptovaluta

Since 2013, NJORD has been working on advice within crypto currency. NJORD has therefore also led many of the published […]
21/02/2019

Retten ophæver en af Europa-Kommissionens “skatte­stats­støtte­afgørelser”

Europa-Kommissionen begik en fejl, da den i 2016 fandt, at en belgisk skattefritagelse af multinationale selskabers overskud udgjorde en statsstøtteretlig […]
15/02/2019

Skatterådet præciserer tidligere udtalelse om opgørelse af gevinst og tab ved bitcoins

I foråret 2018 traf Skatterådet afgørelse i to sager omhandlende beskatning af bitcoins. Skatterådet har nu, i et bindende svar […]
13/02/2019

Overvejer du et generationsskifte?

Nye regler, der trådte i kraft den 1. juli 2017 betyder, at et generationsskifte kan gennemføres til en væsentlig lavere […]