Juridiske nyheder inden for skatte- og afgiftsret

14/01/2019

Beskatning af bitcoins er underlagt en konkret og individuel vurdering

Skattestyrelsen har for nyligt meddelt, at denne er påbegyndt undersøgelsen af ca. 2.700 danskeres køb og salg af bitcoins, hvilket […]
11/01/2019

Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er steget i 2019

I november 2018 fastsatte Skatterådet nye satser for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2019.
06/12/2018

Sponsor- og netværksudgifter mv.

Den skatteretlige bedømmelse af udgifter, der afholdes til sponsorater, medlemskab af netværk mv., giver fortsat anledning til tvister med skattemyndighederne.
05/12/2018

Parcelhusreglen er fortsat i søgelyset

Skattemyndighederne vedbliver at kontrollere, om betingelserne for skattefritagelse er opfyldt ved salg af beboelsesejendomme, herunder særligt om beboelsesejendommene har ”tjent […]
24/10/2018

Investeringsfond er ikke skattepligtig i Danmark, selvom investment manager er hjemmehørende i Danmark

Den 10. september 2018 afgav Skatterådet et bindende svar vedrørende en ledelses sæde og faste driftssted, når en investment manager […]
03/10/2018

Nyt lovforslag vedrørende beskatning af investeringsselskaber og investorerne i disse

I denne opdatering kigger vi på Skatteministeriets nye lovforslag, som vedrører ændringer i beskatning af investeringsselskaber[1] og investorer i disse. […]
26/09/2018

Beskatning af værdi af fri bil

I praksis giver beskatning af værdi af fri bil anledning til en række forskellige problemstillinger. Ny artikel sætter fokus på […]
24/09/2018

Kontrol ved udbetaling af befordringsgodtgørelse

Kontrolkravet ved udbetaling af befordringsgodtgørelse giver fortsat anledning til sager rejst af skattemyndighederne.
19/09/2018

Skattefri overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde

Skatteministeren præsenterer ny skattemodel, som skal tillade skattefri overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. 
17/09/2018

Principiel afgørelse: Solceller og vindmøller er pengetankaktiver

Skatterådet for nylig truffet en meget principiel og opsigtsvækkende afgørelse, hvorefter solceller sidestilles med fast ejendom – og dermed udgør […]