Juridiske nyheder inden for skatte- og afgiftsret

16/07/2019

Principiel kendelse fra Vestre Landsret om afbrydelse af forældelse ved indlevering af udlægsbegæring til fogedretten

Den 5. juli 2019 afsagde Vestre Landsret en principiel kendelse om, hvorvidt indlevering af en udlægsbegæring til fogedretten i november […]
09/07/2019

Retssikkerhed i praksis

Foreningen Danske Revisorer har interviewet advokat Torben Bagge i hans egenskab som leder af en af landets største skatteafdelinger i […]
04/07/2019

Retskildeværdi af ikke-offentliggjort administrativ praksis

Ombudsmanden har offentliggjort en ny udtalelse, der fastslår, at skattemyndighederne også skal tage højde for ikke-offentliggjorte afgørelser. Det er derfor […]
03/07/2019

To nye domme fastslår, at skattemyndighederne ofte går for langt i forhold til spørgsmålet om beskatning af fri bil

Et område der til stadighed giver anledning til mange sager, er spørgsmålet om beskatning af fri bil. Dette særligt i […]
02/07/2019

Det SKAL du vide, inden du udlejer gennem Airbnb

Vi nærmer os sommerferien, hvor flere og flere vil benytte Airbnb som enten udlejer eller lejer. TVC Advokatfirma gennemgår et […]
01/07/2019

En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark

Som et led i en generel indsats mod international skatteundgåelse er der for nylig vedtaget en række lovændringer, som sigter […]
19/06/2019

Ifølge Motorstyrelsen skulle tre ud af fire betale bøde eller afgift

Motorstyrelsen har gennemført en kontrolaktion i Frederikshavn. Den viste, ifølge Motorstyrelsen, at tre ud af fire ikke havde deres registrerings- […]
17/06/2019

Splitleasing og beskatning af værdi af fri bil

Det giver fortsat anledning til tvivl, hvornår betingelserne for splitleasing er opfyldte. I denne artikel omtales Skattestyrelsens nu offentliggjorte styresignal […]
27/05/2019

Skatteyder frifundet for hæftelse for en virksomheds moms og skat – den formelle registrering som ejer tilsidesat

Retten i Holstebro har ved dom af 13. maj 2019 fundet, at en skatteyder løftede den strenge bevisbyrde for, at […]
22/05/2019

Den 1. juli 2019 udløber muligheden for at efterindberette kontantkøb

Med vedtagelsen af bestemmelsen i ligningslovens § 8 Y, stk. 4, er der indført en særlig adgang til at efterindberette […]