Juridiske nyheder inden for selskabsret

12/02/2020

Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner

I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber […]
10/02/2020

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer

Kundeklausul i ejeraftale var ikke gældende over for ansat minoritetsmedejer, der var omfattet af funktionærloven, da den ikke opfyldte betingelserne […]
04/02/2020

Nye afnoteringsregler

Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 udsendt en ny version af Udstederreglerne, der indeholder en ændring af reglerne om […]
29/01/2020

Tvangsopløsning af iværksætterselskaber

Husk at få omregistreret dit IVS inden den 15. april 2021.
23/01/2020

Revision af Nasdaq Copenhagens regelsæt for udstedere af aktier ‒ nye regler om afnotering

Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 offentliggjort en revision af reglerne for udstedere af aktier, som træder i kraft […]
14/01/2020

Skærpede regler for registrering af reelle ejere træder i kraft den 10. januar 2020

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget lovforslag L205, der omhandler skærpede regler for registrering mv. af reelle ejere. Størstedelen af […]
07/11/2019

Ny bekendtgørelse ændrer på muligheden for datterselskabers lån til udenlandske moderselskaber

En ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber træder i kraft den 31. oktober 2019. Bekendtgørelsen tager højde for […]
05/11/2019

ESMA har igangsat en revision af markeds­misbrugs­forordningen

The European Securities and Markets Authority (ESMA) har påbegyndt en revision af markedsmisbrugsforordningen (MAR). I den forbindelse har ESMA udsendt […]
23/09/2019

Væsentlige transaktioner med nærtstående parter skal godkendes og offentliggøres

Den 10. juni 2019 trådte reglerne i selskabsloven om godkendelse og offentliggørelse af transaktioner med nærtstående parter i kraft. Reglerne […]
21/09/2019

Nye regler for reelle ejere pr. 10.1.2020

I det nye år skærpes selskabers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. De nye […]