Juridiske nyheder inden for selskabsret

06/03/2019

Slut med IVS’er

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået aftale om afskaffelse af iværksætterselskabet som selskabsform. Samtidig sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til […]
22/02/2019

Er selskabet begæret tvangsopløst, fordi der ikke er registreret reelle ejere?

Inden for de seneste år er selskaber registreret ved Erhvervsstyrelsen blevet pålagt at registrere legale ejere og – senest med […]
10/12/2018

Regeringen påtænker at afskaffe iværksætterselskaber og nedsætte kapitalkrav for anpartsselskaber

Under Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev regeringens lovprogram for 2018/2019 præsenteret. Heraf fremgår det, at regeringen påtænker at fremsætte lovforslag […]
03/12/2018

Aalborg- og Hjørring Kommune frifundet i principiel sag om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med hjemmeplejeleverandørs konkurs

Vestre Landsret har i dag (23. nov 2018) frifundet Aalborg- og Hjørring Kommune i en principiel sag om virksomhedsoverdragelse af […]
13/11/2018

Sidste mulighed for registrering af reelle ejere

Siden maj 2017 har danske virksomheder haft pligt til at registrere reelle ejere. Efter seneste ændring af selskabsloven har Erhvervsstyrelsen […]
07/11/2018

Regeringens lovprogram for 2018 / 2019: Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital

Som del af Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev Regeringens lovprogram for 2018/2019 offentliggjort. Lovprogrammet indeholder et forslag om afskaffelse af […]
27/08/2018

Samarbejde i selskabsform: Fem gode grunde til at indgå ejeraftaler

Mange små- og mellemstore selskaber driver virksomhed uden en ejeraftale. Med samarbejde i selskabsform følger imidlertid en lang række komplekse […]
07/08/2018

Erhvervsankenævnet underkender Civilstyrelsens praksis for vedtægtsændringer

Erhvervsankenævnet har underkendt Civilstyrelsens praksis for vurdering af ansøgninger om at ændre erhvervsdrivende fondes vedtægtsbestemte formål.
09/07/2018

Lavere aktiekapital og andre selskabsretlige ændringer er nu trådt i kraft

Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer af selskabsloven, m.fl. i kraft, som skal forbedre rammevilkårene for at drive […]
06/07/2018

Ny selskabslov for Grønland

Den nye selskabslov for Grønland er nu fastsat til at træde i kraft den 1. juli 2018.