Juridiske nyheder inden for selskabsret

09/07/2019

Civilstyrelsen ændrer praksis i relation til håndhævelsen af fondslovens § 29

Fonde skal ikke længere over en årrække uddele ligeligt til ligestillede uddelingsformål. Fondsbestyrelsen overlades nu et vist skøn vedrørende uddeling […]
24/06/2019

Nye krav om vederlags­politik og vederlags­rapport

Den 10. juni 2019 trådte en lov, der gennemfører ændringer i aktionærrettighedsdirektivet, i kraft. En af de væsentligste ændringer er, […]
21/06/2019

Civilstyrelsen ændrer praksis for fonde med flere uddelingsformål

Den 30. april 2019 afsagde Højesteret en dom, hvor Civilstyrelsens praksis for fonde med flere ligestillede uddelingsformål blev underkendt. Civilstyrelsen […]
18/06/2019

Ikke længere muligt at genopstå som IVS efter overgang til tvangs­opløsning

Det er blevet dyrere at rede trådene ud efter et IVS’ overgang til tvangsopløsning f.eks. ved manglende indlevering af årsrapport.
03/06/2019

Har I husket legatar­fortegnelsen?

I 2018 satte Erhvervsstyrelsen fokus på de erhvervsdrivende fondes pligt til at indsende legatarfortegnelse sammen med fondenes årsrapport. Fristen for […]
08/05/2019

Højesteretsdom om Civilstyrelsens praksis for ligelig uddeling til ligestillede uddelingsformål

Dommen fastslår, at Civilstyrelsen ikke med hjemmel i fondslovens § 29 kan pålægge en fond, hvis vedtægt ikke regulerer spørgsmålet, […]
07/05/2019

Nye supplerende regler om reelle ejere er vedtaget

Den 2. maj 2019 har Folketinget vedtaget lovforslag L 205, der indfører nye supplerende regler for selskabers, fondes og foreningers […]
24/04/2019

Iværksætterselskabets endelige og nyligt reducerede kapitalkrav for anpartsselskaber

Folketinget vedtog den 9. april 2019 endeligt lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskabsformen (IVS). Samtidig blev det besluttet at nedsætte kapitalkravet […]
09/04/2019

Nu er implemen­tering af Aktionær­rettigheds­direktiv II vedtaget

Folketinget har i dag den 4. april 2019 vedtaget loven, der gennemfører ændringerne af Aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret.
06/03/2019

Slut med IVS’er

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop indgået aftale om afskaffelse af iværksætterselskabet som selskabsform. Samtidig sænkes kapitalkravet for anpartsselskaber til […]