Juridiske nyheder inden for selskabsret

26/03/2020

Finanstilsynet: Suspensioner og nedjusteringer som følge af COVID-19-krisen udgør intern viden

Finanstilsynet har i en pressemeddelelse offentliggjort deres forventninger til udstedere, der på grund af COVID-19-krisen ikke længere har tiltro til, […]
25/03/2020

COVID-19 – Ny bekendtgørelse ændrer fristen for afholdelse af den ordinære generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

I forlængelse af regeringens påbud om at begrænse forsamlinger til 10 personer, følger en ny bekendtgørelse af den 17. marts […]
19/03/2020

Ledelsens ansvar under corona-krisen

Corona-krisen er ved at få sit tag i de danske virksomheder. Nu er det vigtigt, at ledelsen udviser rettidig omhu […]
18/03/2020

Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse […]
05/03/2020

Justerede Anbefalinger for god Fondsledelse sendt i høring

Komitéen for god Fondsledelse har netop sendt justerede Anbefalinger for god Fondsledelse i høring. De første Anbefalinger for god Fondsledelse […]
26/02/2020

Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien

Erhvervsstyrelsen har med virkning pr. 1. februar 2020 udstedt en bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber. Bekendtgørelsen gør blandt […]
12/02/2020

Nyt EU-direktiv vil lette grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner

I december 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et nyt direktiv, som har til formål at gøre det lettere for selskaber […]
10/02/2020

Kundeklausul i ejeraftale var ugyldig i forhold til ansat minoritets­ejer

Kundeklausul i ejeraftale var ikke gældende over for ansat minoritetsmedejer, der var omfattet af funktionærloven, da den ikke opfyldte betingelserne […]
04/02/2020

Nye afnoteringsregler

Nasdaq Copenhagen har den 7. januar 2020 udsendt en ny version af Udstederreglerne, der indeholder en ændring af reglerne om […]
29/01/2020

Tvangsopløsning af iværksætterselskaber

Husk at få omregistreret dit IVS inden den 15. april 2021.