Seneste nyheder

17/11/2014

Drop myten: Udbud kan skabe kvalitet

Rengøringspersonalet støvsuger helt ud i hjørnerne. Den eksterne rådgiver stiller med sin dygtigste konsulent. Og skolen står fin og færdigbygget […]
17/11/2014

Billigst i længden – ny vejledning om totalomkostninger i udbud

Anskaffelsesprisen for et indkøb er ofte kun toppen af isbjerget. Udgifterne i brugsperioden er tit afgørende for, hvad der er […]
13/11/2014

Nye regler for sundhedspersoner, der samarbejder med lægemiddel- og medicovirksomheder

Den 1. november 2014 trådte nye regler for samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicovirksomheder i kraft. Reglerne omfatter dels […]
13/11/2014

Værneting accepteret gennem ordrebekræftelsens vilkår

Ved at levere og kræve betaling efter ordrebekræftelser, hvori en værnetingsklausul var angivet, accepterede sagsøgte værnetingsklausulen. Det fastslog Sø- og […]
13/11/2014

Fortolkning af ejendomsbegrebet i planloven

Det er ikke muligt at opkøbe nye ejendomme for at lovliggøre bygningsudvidelser. Det er resultatet af en dom, hvor Østre […]
13/11/2014

Tre nye bøder i det store byggekartel

Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen udsendte den 12. november en pressemeddelelse om, at yderligere tre virksomheder, der er sigtet i sagen om […]
13/11/2014

“Framing” er ok, siger ny afgørelse fra EU-domstolen om ophavsret på internettet

I februar afgjorde EU-Domstolen, at det er tilladt at linke til hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, når hjemmesiden er frit […]
13/11/2014

Netværksfinansiering af fast ejendom

Crowdfunding er netværksfinansiering af projekter. Konceptet er kun i sin spæde start i Danmark, og der er typisk tale om […]
13/11/2014

Kommercielle kontrakter: Hvem har ansvaret for CE-mærkede produkter?

Mange produkter, der markedsføres i EU og EØS skal CE-mærkes af producenten. Ved mærkningen erklærer producenten, at produktet lever op […]
12/11/2014

Persondataret – Brugen af eksterne leverandører

Flere og flere dataansvarlige myndigheder anvender eksterne leverandører til driften af f.eks. deres it-systemer.