Seneste nyheder

20/01/2015

Nye krav til tv-reklamer

Gennem de seneste år er der sket en udvikling i tv-reklamer, så de vigtige oplysninger om tilbuddet ofte ikke fremgår […]
20/01/2015

Principiel afgørelse fra Østre Landsret om omstødelse ved købekontraktsfinansiering

Afgørelsen er principiel, idet Landsretten – i modsætning til Sø- og Handelsretten – når frem til at gældsstiftelsen ved købekontrakts-finansiering […]
20/01/2015

Stockholms Tingsrätt forbyder ikke-anmeldelsespligtig og allerede gennemført fusion

Stockholms Tingsrätt har den 16. december 2014 ved dom forbudt den fusion mellem Swedbank Franchise AB og Svensk Fastighedsförmedling AB, […]
19/01/2015

Højesteret tilkender leasinggiver erstatning på trods af uforsigtighed

I en netop afsagt dom har Højesteret taget stilling til, hvorvidt en køber af et indregistreret køretøj, der af sælger […]
19/01/2015

Første danske sag om præimplementeringsforbuddet

Det var en overtrædelse af præimplementeringsforbuddet, da det danske KPMG opsagde samarbejdet med det internationale KPMG-netværk, inden fusionen mellem Ernst […]
19/01/2015

Fragtfører­ansvars­forsikring omfattede også bil leaset af koncernforbundet italiensk selskab

Under en landevejstransport fra Danmark til Tyskland opstod der brand i lastbilen, hvorved godset blev beskadiget. Transportøren indgik forlig med […]
19/01/2015

Påbud om oprensning af forurenet jord ugyldigt

Det kan være vanskeligt at håndtere forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 33. Det viser en dom fra Retten i […]
18/01/2015

Landevejs­transportør kunne begrænse ansvaret for bortkomst af Lego-legetøj

Under en transport af Lego-legetøj fra Tjekkiet til England bortkom godset, imens chaufføren overnattede på en rasteplads i England. Sø- […]
18/01/2015

Behov for ny markedsføringslov

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke til at sikre velfungerende markeder med gode […]
17/01/2015

Imerco får kritik for at vildlede om rabatkupon

Imerco har i en tilbudsavis vildledt forbrugerne om rabatter. Forbrugerombudsmanden indskærper over for Imerco, at selskabet fremover skal overholde markedsføringsloven.