Seneste nyheder

01/05/2019

Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede

Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri […]
01/05/2019

Sjælden kendelse fra Klagenævnet for Udbud: Ulovlig annullering af udbud

Klagenævnet for Udbud har i dag offentliggjort sin kendelse af en sag anlagt af den franske elmålerleverandør Sagemcom mod det […]
01/05/2019

Nyeste udvalgt praksis med betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse indenfor interessefællesskaber

Artiklen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt skatteyder kan støtte ret på den offentlige ejendomsvurdering ved værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse […]
30/04/2019

Nu udtaler Data­tilsynet sig om cookies

I en kort artikel har Datatilsynet udtalt sig om, hvilke regler man skal være opmærksom på i forbindelse med brugen […]
30/04/2019

Godtgørelse for seksuel chikane af konsulent

En kvindelig medarbejder udførte konsulentarbejde for en virksomhed. Konsulenten mente, at hun blev udsat for seksuel chikane af den daglige […]
30/04/2019

Europa-Parlamentet har vedtaget ændringer i SPC-Forordningen

Europa-Parlamentet har vedtaget en ændring af Forordning nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler.
30/04/2019

Nyt EU-direktiv om ophavsret i det digitale indre marked

Det nye ophavsretsdirektiv har været længe undervejs og har helt frem til vedtagelsen været stærkt kritiseret med påstande om, at […]
29/04/2019

Flere anmeldelser til Datatilsynet

Med Databeskyttelsesforordningens ikrafttræden fulgte den dataansvarliges pligt til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet.
29/04/2019

Flyselskabs sygefraværspolitik lå inden for ledelsesretten

Et flyselskab indførte en ny sygefraværspolitik, da virksomheden var begyndt at opleve et højt sygefravær blandt personalet. Virksomheden indførte blandt […]
29/04/2019

Skatteregler får betydning for omfanget af lovlig udlejning af helårsbolig

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 7. maj 2018 en politisk aftale om bedre vilkår for vækst og korrekt […]