Seneste nyheder

03/07/2019

Seksuel chikane fra ledende medarbejder førte til godtgørelse

Østre Landsret har den 29. maj 2019 afsagt en dom, hvor en ledende medarbejder fandtes at have udvist seksuel chikane […]
03/07/2019

Klage over ændring i konsortium blev afvist

Nyt fra Klagenævnet for Udbud: I den seneste klage over det københavnske metrobyggeri blev nedlagt en række, principielle påstande. I […]
02/07/2019

Det SKAL du vide, inden du udlejer gennem Airbnb

Vi nærmer os sommerferien, hvor flere og flere vil benytte Airbnb som enten udlejer eller lejer. TVC Advokatfirma gennemgår et […]
02/07/2019

EU-Domstolen skal afgøre lovligheden af centrale grundlag for tredjelandsoverførsler

Når der overføres persondata til lande, der ligger uden for EU – såkaldte tredjelande i persondataretlig forstand – skal der […]
02/07/2019

Nye retningslinjer fra det Europæiske Databeskyttelsesråd

Den 4. juni 2019 blev Det Europæiske Databeskyttelsesråds (EDPB) ellevte plenarmøde afholdt i Bruxelles. På mødet deltog repræsentanter fra EU- […]
02/07/2019

Ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr

Sø- og Handelsretten har stadfæstet, at HMN Naturgas i strid med konkurrencereglerne havde koordineret priser på serviceabonnementer til naturgasfyr med […]
02/07/2019

Afsløring af immaterielle krænkelser ved hjælp af app i strid med GDPR

Det spanske datatilsyn har udstedt en bøde på 250.000 euro til den spanske fodboldliga, La Liga, for uberettiget at anvende […]
01/07/2019

Advokat frifundet i ansvarssag

En byret frifandt den 19. juni 2019 en advokat i en sag, der var anlagt af en tidligere klient. Selvom […]
01/07/2019

En trust, et settlement, en stichting eller en foundation kan nu være skattepligtig i Danmark

Som et led i en generel indsats mod international skatteundgåelse er der for nylig vedtaget en række lovændringer, som sigter […]
25/06/2019

Endnu en sejr til Booking.com i sag om MFN-klausuler

Booking.com har netop vundet endnu en sag vedrørende brugen af prisklausuler, de såkaldte Most Favoured Nation-klausuler (MFN-klausuler). Denne gang i […]