Annonce

Seneste nyheder

10/01/2019

Har I styr på jeres whistleblowerordning, eller har I pligt til at få en ordning etableret?

Over de seneste år er det blevet lovpligtigt for flere og flere virksomheder at etablere en whistleblowerordning. Senest har Europa-Kommissionen […]
09/01/2019

Bøde på € 39,8 mio. for at begrænse forhandleres adgang til salg på tværs af landegrænser

Kommissionen har pålagt tøjfirmaet Guess en bøde på € 39.821.000 for at begrænse sine forhandleres adgang til online markedsføring og […]
09/01/2019

Hvad er et design, og hvordan kan det beskyttes?

Et design skal forstås, som et produkts eller en del af et produkts udseende, herunder linjer, konturer farver, former, konturer, […]
09/01/2019

Får ændring virkning for eksisterende lejere?

Verden udvikler sig hele tiden, og for mange udlejere kan det blive relevant at overveje ændringer i husordenen. Spørgsmålet er, […]
09/01/2019

Konkurrenceretlige udfordringer ved konsortiedannelse ved tilbudsafgivelse i udbud

Få et overblik over snitfladerne mellem konkurrence- og udbudsreglerne i relation til konsortiers deltagelse i udbudsforretninger i forlængelse af usikkerheder […]
08/01/2019

Nye bekendt­gørelser om bindende kommunale folke­afstemninger

Siden 1. juli 2018 har det været muligt for kommunerne at afholde bindende folkeafstemninger som følge af ændringer i kommunestyrelsesloven […]
08/01/2019

Lovforslag om #MeToo er nu vedtaget

#MeToo-kampagnen har i den grad øget fokus på seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Det har nu medført, at Folketinget, den 20. […]
08/01/2019

Ændring af regler om opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge

Folketinget vedtog i slutningen af 2018 en lov om ændring af blandt andet arbejdsløshedsforsikringsloven. Loven indfører et opholdskrav for retten […]
08/01/2019

Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader

Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til rækkevidden af sølovens § 183, stk. 4, om en reders objektive ansvar ved […]
08/01/2019

Data­tilsynet: De første politi­anmeldelser er på trapperne

Datatilsynet havde oprindeligt varslet, at de første politianmeldelser for at overtræde databeskyttelsesforordningen ville komme inden december 2018. Datatilsynet udtaler nu, […]