Juridiske nyheder

Seneste juridiske nyheder

18/03/2020

Refusion til arbejdsgivere fra dag 1 og fleksibilitet i arbejdsfordelingsordningen

I kølvandet på COVID-19 udbruddet i Danmark har regeringen netop vedtaget et lovforslag vedrørende refusion af arbejdsgivere fra dag 1, […]
18/03/2020

COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører en række udfordringer for danske virksomheder, der må tilpasse deres aktiviteter efter den ekstraordinære situation. […]
18/03/2020

Selskabers muligheder for at afholde ordinær general­forsamling i lyset af corona-krisen

Folketinget vedtog den 12. marts 2020 en hastelov, der skal gøre det muligt at fastsætte regler om forbud mod afholdelse […]
18/03/2020

Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?

Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at […]
18/03/2020

Kommissionen vil lukke ned for spøgelsesfly

I et nyt initiativ fremsat af EU-Kommissionen, skal der gøres op med de ”spøgelsesfly” som flyver rundt mellem EU-landene. Som […]
17/03/2020

Lov om udvidet ret til sygedagpengerefusion for coronaramte arbejdsgivere på vej

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag, der skal sikre arbejdsgivere og selvstændige udvidet adgang til sygedagpengerefusion ved coronarelateret fravær.
16/03/2020

Hvordan står sportsklubber i forhold til deres sponsorer, når coronavirussen tvinger dem til at stoppe billetsalget?

I takt med, at coronavirussen har ramt os, har det haft konsekvenser for samfundet. Virussen er bl.a. skyld i, at […]
16/03/2020

COVID-19: Særlige forhold for IT-virksomheder

Det gælder for leverandører af teknologiløsninger som for alle andre, at coronavirus kan medføre, at det bliver sværere at levere […]
16/03/2020

COVID-19 og udbudsreglerne

Coronavirusset og de forholdsregler, som er indført for at hindre smitte, har også betydning for forholdet mellem offentlige ordregivere og […]
16/03/2020

COVID-19 – Lovforslag om lønkompensation til virksomheder hastebehandles i Folketinget

Søndag den 15. marts 2020 kl. 12 blev der igen afholdt pressekonference i kølvandet af coronavirussens indtog i Danmark.