Seneste nyheder

13/03/2019

Usagligt at opsige medarbejder, der udeblev fra sygefraværssamtale

En medarbejder blev opsagt, da hun ikke mødte op til en sygefraværssamtale, som arbejdsgiveren havde indkaldt hende til. Vestre Landsret […]
13/03/2019

Transfer pricing – særligt om transfer pricing-dokumentation

I forhold til skattemyndighedernes muligheder for at tilsidesætte aftalte og/eller anvendte samhandelsvilkår mellem koncernforbundne selskaber, der er omfattet af reglerne […]
11/03/2019

Ny At-vejledning om krænkende handlinger på arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har netop offentliggjort en ny vejledning om arbejdsgiveres pligt til at forebygge krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. […]
11/03/2019

Hvordan ægtepagten kostede landmanden alt

Dokumentarserien “Når arven splitter os” sendes lige nu på TV2, og den 14. februar 2019 så vi historien om landmand […]
11/03/2019

De immigrationsmæssige konsekvenser af et ”No-deal” Brexit

Regeringen har fremsat et lovforslag, der har til formål at videreføre EU-rettigheder for de britiske statsborgere og familiemedlemmer, som forud […]
11/03/2019

T. Hansen frifundet i principiel varemærkesag om retsfortabende passivitet

Sø- & Handelsretten har den 1. marts 2019 afsagt dom i en principiel sag om retsfortabende passivitet ved varemærkekrænkelser. I […]
11/03/2019

Fragtføreransvar og grov uagtsomhed

Fragtførerens ansvar ved forsæt eller grov uagtsomhed efter CMR-lovens § 37 bliver ved med at give anledning til retssager, da […]
07/03/2019

Præjudi­cielle domme afsagt i danske beneficial ownership-sager

EU-Domstolen tog den 26. februar 2019 stilling til, hvorvidt der skal indeholdes kildeskatter af renter og udbytter, som betales af […]
07/03/2019

Skattefri gevinst på bitcoins

Skattestyrelsen har nu offentliggjort en afgørelse, hvor Skatterådet stadfæstede en afgørelse om, at gevinsten på bitcoins var skattefri.
07/03/2019

Endnu en dom i “nedrivnings­kartellet”: Bøder til virksomhed og enkelt­personer

Retten i Hillerød har fastslået, at nedrivningsvirksomheden CPM Nedrivning havde foretaget ulovlig tilbudskoordinering med en række konkurrerende virksomheder i perioden […]