Seneste nyheder

19/03/2019

Har din virksomhed styr på de nye lovkrav?

I løbet af 2018 og starten af 2019 er der vedtaget flere nye regler, som har betydning for dig som […]
19/03/2019

No deal-Brexit: Forslag til bekendtgørelse sikrer, at britiske forsikringsselskaber kan drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark (run off)

Britiske forsikringsselskaber vil ikke længere have tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark eller resten af EU, hvis Storbritannien udtræder […]
18/03/2019

Industri 4.0: Patentering af AI og machine learning

AI (artificial intelligence) har for alvor gjort sit indtog i teknologiens verden, og der investeres store summer i udviklingen heraf. […]
18/03/2019

Virksomheder skal selv vurdere lovligheden af statsstøtte

EU-Domstolen har fastslået, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte på eget initiativ. Desuden fastslås det, at en […]
18/03/2019

Sagen om ”vejen i Vejen”: Klage fik opsættende virkning

Vejdirektoratet har netop besluttet, at to grundejeres klage skal have opsættende virkning, selvom der ikke er risiko for ”uoprettelige eller […]
18/03/2019

Alle arbejdsgivere skal indberette tilgodehavende feriemidler senest den 31. december 2020

Før den nye ferielov træder i kraft, skal vi igennem en overgangsperiode, hvor nogle af medarbejdernes optjente feriemidler skal hensættes […]
18/03/2019

Nyt ferieår: Husk at afvikle, overføre og varsle ferie

Den 1. maj 2019 begynder et nyt ferieår. Det betyder, at restferie skal afvikles eller overføres til næste år, og […]
16/03/2019

Nye regler om sexchikane på arbejdspladsen

#MeToo-bevægelsen har sat fokus på sexchikane på verdensplan. Som en reaktion herpå har Folketinget for nyligt vedtaget ændringer i ligebehandlingsloven..
14/03/2019

Ny domspraksis fra EU-Domstolen med stor betydning for danske skatteydere

EU-domstolens domme af den 26. februar 2019 er afsagt i tilknytning til de sager, der for indeværende verserer i Danmark […]
13/03/2019

Ny praksis fra EU-domstolen med betydning for misbrugstilfælde

EU-Domstolen har den 26. februar 2019 afsagt to domme, der kan få stor betydning for også danske skatteydere. Dommene er […]