Seneste nyheder

08/07/2019

Fusion mellem energi- og teleselskaberne Eniig og SE godkendes af Konkurrencerådet

Tirsdag den 25. juni 2019 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem selskaberne Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a, der nu, gennem sammenlægningen af […]
05/07/2019

Kompensation for mistet provision under ferie

 Sø- og Handelsretten har for nylig afsagt dom i tre principielle sager om kompensation for mistet provision som følge af […]
05/07/2019

Fusionskontrol: Et område i fortsat fokus

Der har i den seneste tid hos både Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen været et stigende fokus på overtrædelser af […]
05/07/2019

Adidas opnår ikke eneret til de tre parallelle striber

Den Europæiske Unions Ret har for nyligt slået fast, at Adidas’ tre parallelle striber mangler tiltrækkeligt særpræg til, at de […]
04/07/2019

Retskildeværdi af ikke-offentliggjort administrativ praksis

Ombudsmanden har offentliggjort en ny udtalelse, der fastslår, at skattemyndighederne også skal tage højde for ikke-offentliggjorte afgørelser. Det er derfor […]
04/07/2019

Direktiv skal sikre bedre oplysning om arbejdsvilkår i EU

Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget et nyt direktiv om mere gennemsigtighed og forudsigelighed af vilkårene i ansættelsen. Direktivet viderefører flere […]
04/07/2019

Finansiel Stabilitet vinder retssag mod Amagerbankens tidligere ledelse

Kromann Reumert har repræsenteret Finansiel Stabilitet i erstatningsansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken ‒ bestående af bestyrelsesformanden, bestyrelsens næstformand, […]
04/07/2019

Erstatningskrav mod staten som følge af brud på EU-lovgivning forældet

Højesteret nægter endnu en gang erstatningskrav i Ajos-sagen – denne gang på grund af forældelse. I dom af 3. maj […]
04/07/2019

Norliv ApS kunne ikke forhindre brugen af “Norliv” i en anden branche

Østre Landsret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens afgørelse og givet Velliv Foreningen medhold i, at foreningens tidligere navn “Norliv ‒ […]
03/07/2019

Ny bekendtgørelse om god skik for forbrugerlånsvirksomheder sendt i høring

Finanstilsynet har den 26. april 2019 sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder (”bekendtgørelsen”) i høring. Bekendtgørelsen forventes […]