Juridiske nyheder inden for offentlig ret

25/06/2019

Ankestyrelsen: Ny udtalelse om kommunal deltagelse i foreninger

Ankestyrelsen har i en udtalelse af 16. maj 2019 gjort det klart, at det ikke er muligt for kommuner at […]
16/04/2019

Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning

I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]
09/04/2019

Delvist afslag på aktindsigt i leverandør­oplysninger stadfæstet

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i marts 2019 stadfæstet et forsyningsselskabs delvise afslag på aktindsigt i leverandøroplysninger. Der var i sagen […]
05/04/2019

Forslag om ophævelse af højdebegrænsning af vindmøller på land sendt i høring

En ændring til bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller er sendt i høring. Formålet er at […]
18/03/2019

Sagen om ”vejen i Vejen”: Klage fik opsættende virkning

Vejdirektoratet har netop besluttet, at to grundejeres klage skal have opsættende virkning, selvom der ikke er risiko for ”uoprettelige eller […]
11/02/2019

Kommune kunne ikke stille wi-fi til rådighed i gågader

Ankestyrelsen har i en ny udtalelse slået fast, at hverken teleloven eller kommunalfuldmagten gav Silkeborg Kommune hjemmel til at stille […]
08/01/2019

Nye bekendt­gørelser om bindende kommunale folke­afstemninger

Siden 1. juli 2018 har det været muligt for kommunerne at afholde bindende folkeafstemninger som følge af ændringer i kommunestyrelsesloven […]
05/12/2018

Oplysninger om meddelelse af alkoholbevilling ikke miljøoplysninger

Folketingets Ombudsmand udtaler, at en anmodning om aktindsigt i dokumenter om fornyelse af en alkoholbevilling ikke skulle behandles efter miljøoplysningsloven. […]
01/11/2018

Højesteret: Ledningsejer skal betale for prøve­gravninger ved vejarbejde

Højesteret har den 23. oktober 2018 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at en ledningsejer som følge af gæsteprincippet kan blive […]
19/10/2018

Her er seneste praksis om aktindsigt – oktober 2018

Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser med […]