Juridiske nyheder inden for offentlig ret

23/01/2020

Ændring af vandsektor­loven er trådt i kraft

En ændring af vandsektorloven giver mindre vandselskaber mulighed for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.
02/12/2019

Køberets­ordningen udfases og der introduceres nye ordninger for naboer til VE-anlæg

På baggrund af en analyse af de eksisterende ordninger for naboer til vindmøller og solcelleanlæg, er der indgået politisk aftale […]
28/11/2019

De ti bud til den gode kommunale aftale

Kommuner indgår dagligt aftaler med private aktører. Vi giver her ti gode bud på, hvordan I kommer i mål med […]
13/11/2019

Ny udtalelse om rammerne for kommuners samarbejde

Social- og Indenrigsministeriet har i en ny udtalelse vurderet, at to kommuners samarbejde om madproduktion og -udbringning hverken har hjemmel […]
07/11/2019

Nu kan kommuner købe oversvømmel­sestruede huse

En ny bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet giver kommunerne mulighed for at købe private borgeres huse, når grunden er oversvømmelsestruet. Købet skal […]
06/11/2019

Her er seneste praksis om aktindsigt – oktober 2019

Vi har gennemgået den seneste praksis om aktindsigt og giver dig her et sammendrag af de nye relevante udtalelser.
04/11/2019

Vejdirektoratet har opretholdt Vejen Kommunes ekspropriationsbeslutning i sagen om ”Vejen i Vejen”

Den 10. september 2018 traf Højesteret afgørelse om, at ekspropriere til anlæggelsen af en landevej var ugyldig. Kommunen besluttede herefter […]
22/10/2019

Justering af praksis om kom­muners engagement i vandrer­hjem

En ny udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet giver generel vejledning om de kommunalretlige rammer for kommuners mulighed for at yde […]
15/10/2019

Ny dom om forsynings­selskabers mulighed for udlæg i fast ejendom

I en nyere kendelse fra Vestre Landsret har landsretten fundet, at et forsyningsselskab ikke kunne foretage udlæg i en fast […]
19/09/2019

Ny praksis: Opkrævning af vejbidrag forudsætter klart og præcist hjemmels­grundlag

I en klagesag om vejbidrag ophævede Vejdirektoratet 12. september 2019 kommunens opkrævning af vejbidrag, fordi grundlaget ikke var tilstrækkeligt klart […]