Juridiske nyheder inden for øvrige

11/06/2019

Forskellen på et el-løbehjul og en cykel?

To nye forsøgsordninger, der trådte i kraft den 17. januar 2019, har medført et Københavnsk bybillede præget af motoriserede løbehjul […]
10/05/2019

Ny mulighed for afprøvning af teknologier for FinTech-virksomheder

FinTech-virksomheder kan nu ansøge Finanstilsynet om at afprøve teknologier og forretningsmodeller i en regulatorisk sandkasse.
08/04/2019

Nyt familieretssystem træder i kraft

Den 1. april indføres det nye familieretssystem, hvor fokus er på barnets bedste. Når familier henvender sig med en skilsmisse- […]
11/03/2019

Hvordan ægtepagten kostede landmanden alt

Dokumentarserien “Når arven splitter os” sendes lige nu på TV2, og den 14. februar 2019 så vi historien om landmand […]
11/03/2019

De immigrationsmæssige konsekvenser af et ”No-deal” Brexit

Regeringen har fremsat et lovforslag, der har til formål at videreføre EU-rettigheder for de britiske statsborgere og familiemedlemmer, som forud […]
04/03/2019

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner for 2019 – særligt fokus på vildledende markedsføring og tilsætningsstoffer

I tillæg til den ordinære kontrol af fødevarevirksomheder, afvikler Fødevarestyrelsen en række dybdegående kontrolkampagner indenfor særlige fokusområder i 2019. Svindel […]
22/02/2019

Lovændring skal sikre ophold i Danmark ved et Brexit uden udtrædel­sesaftale

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal sikre, at en række EU-rettigheder videreføres for britiske statsborgere, der opholder […]
19/02/2019

Startups får mulighed for at tildele medarbejdere større aktieløn

Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne for beskatning af aktieløn. Ændringen giver nye og mindre virksomheder større incitament til […]
09/02/2019

EU-Domstolen fastslår, at fusionsparter skal have indsigt i økonomisk beslutnings­grund­lag

Domstolen stadfæster Rettens dom om, at Europa-Kommissionen havde tilsidesat det kontradiktoriske princip ved ikke at give UPS muligheden for at […]
05/02/2019

Ændringen af fondslovens § 9 er vedtaget

Fondsbestyrelsen kan som udgangspunkt frit disponere over arv og gave, medmindre arvelader eller gavegiver har bestemt andet. Ændringen træder i […]