Juridiske nyheder inden for kontraktret

18/03/2020

Kan COVID-19 påberåbes som force majeure i kontrakter/aftaler?

Den seneste tids drastiske politiske tiltag for at komme COVID-19 til livs har medført et hidtil uset behov for at […]
16/03/2020

Hvordan står sportsklubber i forhold til deres sponsorer, når coronavirussen tvinger dem til at stoppe billetsalget?

I takt med, at coronavirussen har ramt os, har det haft konsekvenser for samfundet. Virussen er bl.a. skyld i, at […]
12/03/2020

Virksomheders brug af ændringsvilkår i løbende forbrugeraftaler

Forbrugerombudsmanden vurderede i slut februar, at en virksomheds aftalevilkår i sine medlemsbetingelser var urimeligt og ugyldigt, da vilkåret gav virksomheden […]
09/03/2020

Kan kinesiske virksomheder påberåbe sig force majeure som følge af spredningen af coronavirussen?

Force majeure kan med et mere håndgribeligt udtryk kaldes for ”begivenheder der medfører ansvarsfrihed”. Ansvarsfrihed for sine forpligtelser kræver, at […]
03/03/2020

COVID-19: Hvem bærer ansvaret for manglende opfyldelse af allerede indgåede aftaler ‒ og hvad med nye aftaler?

Covid-19, bedre kendt som coronavirus, er nu også nået til Danmark og har allerede fået stor betydning for den internationale […]
26/02/2020

Coronavirus og force majeure

Coronavirussen har lammet store dele af Kina og lukket fabrikker, standset person- og godstransport og haft store påvirkninger både i […]
19/02/2020

Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt

En opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget […]
20/02/2019

Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget

Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to […]
12/07/2018

Ikke kontraktværneting i Danmark for krav, der udsprang af derivataftaler

Krav, der udsprang af derivataftaler, var konkursretlige og var således ikke omfattet af retsplejelovens § 242, stk. 1. Derfor var […]
23/03/2018

Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?

Der varsles i disse dage omfattende strejker og lockouts hos staten, regionerne og kommunerne på baggrund af de offentlige lønforhandlinger.