Juridiske nyheder inden for kontraktret

19/02/2020

Interessant dom om uretmæssig ophævelse af it-kontrakt

En opsigtsvækkende dom fra Oslo Tingrett slår fast, at en norsk myndighed skal betale 243 millioner norske kroner for uberettiget […]
20/02/2019

Vognmandsvirksomheds ophævelse af transportkontrakter var uberettiget

Sø- og Handelsretten har den 31. januar 2019 afsagt dom i en sag om berettigelsen af en ophævelse af to […]
12/07/2018

Ikke kontraktværneting i Danmark for krav, der udsprang af derivataftaler

Krav, der udsprang af derivataftaler, var konkursretlige og var således ikke omfattet af retsplejelovens § 242, stk. 1. Derfor var […]
23/03/2018

Strejke og lockout – hvad med de offentlige kontrakter?

Der varsles i disse dage omfattende strejker og lockouts hos staten, regionerne og kommunerne på baggrund af de offentlige lønforhandlinger.
21/10/2016

Brexit – betydning for kontrakter med britiske virksomheder

I det seneste nummer af Ugeskrift for Retsvæsen har advokat og professor Anders Ørgaard, DELACOUR, skrevet en artikel om den […]
08/02/2016

Kommercielle kontrakter “fit for purpose”

I en nyere afgørelse fra den engelske appelret (English Court of Appeal) blev en entreprenør frikendt for at have misligholdt en […]
17/09/2015

Værnetingsklausul ugyldig: Speditør havde værneting i udleveringslandet

Ved en deldom om værneting afviste Sø- og Handelsretten et søgsmål mod en speditør, der var koncernforbundet til den kontraherende […]
17/03/2015

Mulighed for anke til Højesteret i erstatningssag om værneting og lovvalg mod et forsikringsselskab

Principielle spørgsmål om fortolkning af forsikringsaftalelovens § 95, stk. 2, og domsforordningens bestemmelser om værneting i forsikringssager. Sagens afgørelse kunne […]
13/03/2015

Vedtagelse af standardvilkår

I kommercielle kontrakter kan der opstå tvivl om, hvilke vilkår der er en del af aftalen. Læs her, hvad du […]
10/02/2015

Agent mistede sit krav på erstatning for ukorrekt opsigelsesvarsel på grund af passivitet

Sø og Handelsretten har i en ny dom tildelt en opsagt handelsagent i skobranchen erstatning for kundekredsen, men ikke for […]