Juridiske nyheder inden for persondata

03/04/2020

Den britiske regering offentliggør baggrundsnotater for at opnå godkendelse som sikkert tredjeland

Med henblik på at opnå godkendelse som et sikkert tredjeland har den britiske regering offentliggjort en række notater, der beskriver […]
01/04/2020

Den svenske tilsynsmyndighed udsteder bøde på 52 millioner kroner til Google

Den svenske tilsynsmyndighed udsteder bøde på 52 millioner kroner til Google for manglende sletning af søgeresultater. Bøden er en af […]
01/04/2020

Datatilsynet indstiller to kommuner til GDPR-bøder for manglende kryptering af arbejdscomputere

I kølvandet af to særskilte sikkerhedsbrud har Datatilsynet politianmeldt Gladsaxe Kommune og Hørsholm Kommune, fordi kommunerne ikke levede op til […]
13/03/2020

Højesteret: Godtgørelse for uretmæssig overvågning af medarbejder, der ansås for at være i strid med både ledelsesretten og GDPR

Højesteret har i en ny dom statueret, at en medarbejder havde krav på godtgørelse for tort på 20.000 kr., idet […]
12/03/2020

Ny opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud fra Datatilsynet

Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om […]
20/02/2020

Nu bliver det sværere at markedsføre sig via cookies

Med en ny principiel afgørelse og vejledning fastslår Datatilsynet, at indsamling af data via cookies ofte vil udgøre personoplysninger. Hvis […]
10/02/2020

GDPR-bøde på knap 2,5 mio. kr. for skødesløs fysisk opbevaring.

Den første britiske GDPR-bøde er på knap 2,5 mio. kr. og går til et medicinudbringningsfirma, som opbevarede fysisk patientdata på […]
10/02/2020

Nye dataetiske principper for forsikrings- og pensionsbranchen

Brancheforeningen ‘Forsikring & Pension’ har udviklet en række dataetiske principper i erkendelse af, at dataansvarlighed er et vigtigt konkurrenceparameter i […]
03/02/2020

Brexit: Behandling af personoplysninger er ”business as usual” i 2020

Storbritannien træder som bekendt ud af EU den 31. januar 2020. Det indebærer en række opmærksomhedspunkter i relation til behandling […]
03/02/2020

Nedslag i de seneste europæiske GDPR-afgørelser

Siden persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, har medlemslandenes datatilsyn truffet en række afgørelser, der kan have betydning […]