Juridiske nyheder inden for persondata

20/02/2020

Nu bliver det sværere at markedsføre sig via cookies

Med en ny principiel afgørelse og vejledning fastslår Datatilsynet, at indsamling af data via cookies ofte vil udgøre personoplysninger. Hvis […]
10/02/2020

GDPR-bøde på knap 2,5 mio. kr. for skødesløs fysisk opbevaring.

Den første britiske GDPR-bøde er på knap 2,5 mio. kr. og går til et medicinudbringningsfirma, som opbevarede fysisk patientdata på […]
10/02/2020

Nye dataetiske principper for forsikrings- og pensionsbranchen

Brancheforeningen ‘Forsikring & Pension’ har udviklet en række dataetiske principper i erkendelse af, at dataansvarlighed er et vigtigt konkurrenceparameter i […]
03/02/2020

Brexit: Behandling af personoplysninger er ”business as usual” i 2020

Storbritannien træder som bekendt ud af EU den 31. januar 2020. Det indebærer en række opmærksomhedspunkter i relation til behandling […]
03/02/2020

Nedslag i de seneste europæiske GDPR-afgørelser

Siden persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, har medlemslandenes datatilsyn truffet en række afgørelser, der kan have betydning […]
27/01/2020

Ny afgørelse placerer ansvar hos databehandler: Handlede uden instruks

Datatilsynet har statueret dataansvar for en virksomhed, der som (under)databehandler har videregivet personoplysninger til en underdatabehandler uden instruks. Datatilsynet udtaler […]
13/01/2020

Datatilsynet ændrer opfattelse af behandling af følsomme personoplysninger

Ved behandling af følsomme personoplysninger er det efter Datatilsynets nye opfattelse ikke længere tilstrækkeligt at finde en undtagelse i artikel […]
17/12/2019

Ny afgørelse om ID-validering stiller krav om konkret vurdering

Datatilsynet har i en ny afgørelse om ID-validering taget stilling til brugen af de procedurer, der som udgangspunkt følges ved […]
05/12/2019

Territorial afgrænsning af ‘retten til at blive glemt’

EU-Domstolen fastlægger i en ny præjudiciel afgørelse en territorial afgrænsning af retten til at blive glemt. Afgørelsen fastslår, at Google […]
04/12/2019

Tilsynsmyndighederne afviser klage over Googles standardindstillinger

Datatilsynet har afvist at behandle en borgers klage mod Google med begrundelsen om, at behandlingen kræver for mange ressourcer. Sagen […]