Juridiske nyheder inden for persondata

08/01/2019

Data­tilsynet: De første politi­anmeldelser er på trapperne

Datatilsynet havde oprindeligt varslet, at de første politianmeldelser for at overtræde databeskyttelsesforordningen ville komme inden december 2018. Datatilsynet udtaler nu, […]
04/01/2019

Året der gik med GDPR og cybersecurity law

Vi giver et overblik over årets vigtigste afgørelser, lovgivning og nyheder inden for persondataret og cybersecurity law.
04/01/2019

Sådan håndterer du indsigts­anmodninger fra apps

Ifølge databeskyttelsesforordningen har en registreret ret til indsigt i de personoplysninger, som bliver behandlet om vedkommende. Også hvis den registrerede […]
03/01/2019

Godtgørelse for overtrædelse af arbejds­tidsdirektivet og person­dataloven

Østre Landsret har for nylig afsagt dom i en sag om tortgodtgørelse for overtrædelse af den tidligere persondatalov og godtgørelse […]
17/12/2018

Ny EU-lovgivning om cyber­security på vej

EU-Parlamentet, Rådet og EU-Kommissionen blev den 10. december 2018 enige om ny lovgivning, der skal styrke cybersikkerheden inden for EU’s […]
10/12/2018

Arbejdsgivers adgang til person­oplysninger om medarbejdere begrænses

Folketinget har vedtaget en ændring til sygedagpengeloven og til lov om aktiv socialpolitik, som regulerer arbejdsgiverens adgang til de helbredsmæssige […]
10/12/2018

Bech-Bruun undersøger juridiske barrierer for brug af sundhedsdata

Rent teknisk er det blevet lettere og hurtigere at bearbejde store mængder af sundhedsdata til brug for udvikling af sundhedsvæsenet, […]
06/12/2018

Datatilsynet offentliggør ny vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Datatilsynet har netop offentliggjort den længe ventede vejledning, som fokuserer på de mest almindelige databeskyttelsesretlige problemstillinger ved behandling af personoplysninger […]
05/12/2018

Data­tilsynet har offent­lig­gjort udkast til kon­sekvens­analyse-liste

Datatilsynet har offentliggjort et udkast til en liste over, hvilke situationer den dataansvarlige altid skal udarbejde konsekvensanalyser.
05/12/2018

Opdateret påbud til canadisk datavirksomhed

Som en del af en større indsats over for virksomheder, som behandler personoplysninger i politiske kampagner, har det britiske datatilsyn […]