Juridiske nyheder inden for stats- og forvaltningsret

16/04/2019

Forvaltnings­retlige mangler ved kommunal digital selvbetjenings­løsning

I en redegørelse af 3. april 2019 har Folketingets Ombudsmand igen understreget, at digitale selvbetjeningsløsninger ikke må fremstå som obligatoriske, […]
06/12/2017

Er medarbejderjulegaver skattepligtige?

Som arbejdsgiver bør man være opmærksom på reglerne om personalegodebeskatning. Ellers risikerer de ansatte at skulle betale skat af julegaver […]
12/11/2014

Persondataret – Brugen af eksterne leverandører

Flere og flere dataansvarlige myndigheder anvender eksterne leverandører til driften af f.eks. deres it-systemer.
24/10/2014

Ombudsmanden sætter fokus på digital forvaltning

Ombudsmanden intensiverer sit fokus på borgernes rets-sikkerhed i IT-systemer. I et opsigtsvækkende brev til Finansministeriet har ombudsmanden formuleret en række […]
19/10/2014

Medarbejderes navne kan ikke undtages fra aktindsigt

Ombudsmanden fastslår, at underordnede medarbejderes navne ikke kan undtages fra aktindsigt. Heller ikke selvom der er risiko for, at medarbejderne […]
18/10/2014

Hvad er omfattet af miljøoplysningsloven?

Oplysninger om MRSA-smitte, og oplysninger om ressortomlægningen af Kystdirektoratet, hører ifølge ombudsmanden under betegnelsen miljøoplysninger. Ombudsmanden har i to nyere […]
17/10/2014

Fortrolighed eller aktindsigt efter miljøoplysningsloven?

Ombudsmanden har i en ny udtalelse forholdt sig til spørgsmålet om aktindsigt efter miljøoplysningsloven i tilfælde af, at de pågældende […]
16/10/2014

Den nye ressourceregel i offentlighedsloven

Ombudsmanden har i en udtalelse taget stilling til den nye regel i offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1, hvorefter […]
15/10/2014

Kan en forening være omfattet af offentlighedsloven?

I en udtalelse af 12. september 2014 har ombudsmanden slået fast, at svaret kan være ja. Foreningen Brugerklubben SBSYS, som […]