Juridiske nyheder inden for konkurrenceret

08/07/2019

Fusion mellem energi- og teleselskaberne Eniig og SE godkendes af Konkurrencerådet

Tirsdag den 25. juni 2019 godkendte Konkurrencerådet fusionen mellem selskaberne Eniig a.m.b.a. og SE a.m.b.a, der nu, gennem sammenlægningen af […]
05/07/2019

Fusionskontrol: Et område i fortsat fokus

Der har i den seneste tid hos både Europa-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen været et stigende fokus på overtrædelser af […]
02/07/2019

Ulovlig koordinering af priser på service af naturgasfyr

Sø- og Handelsretten har stadfæstet, at HMN Naturgas i strid med konkurrencereglerne havde koordineret priser på serviceabonnementer til naturgasfyr med […]
25/06/2019

Endnu en sejr til Booking.com i sag om MFN-klausuler

Booking.com har netop vundet endnu en sag vedrørende brugen af prisklausuler, de såkaldte Most Favoured Nation-klausuler (MFN-klausuler). Denne gang i […]
19/06/2019

Sø- og Handels­retten stadfæster afgørelse om ulovlig koordinering af priser

Sø- og Handelsretten har den 12. juni 2019 fastslået, at det var i strid med konkurrenceloven, da HMN Naturgas, Gastech, […]
31/05/2019

Booking.com vinder appelsag om MFN-klausuler i Sverige

Booking.com har vundet en appelsag ved den svenske Patent- og Markedsdomstols appelret om brugen af snævre prisklausuler (såkaldte “Most Favoured […]
31/05/2019

Svensk domstol bekræfter: Smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige

Patent- och marknadsöverdomstolen har fundet, at smalle prisklausuler i bookingbranchen er lovlige. Domstolen afviser, at de smalle prisklausuler begrænser konkurrencen […]
29/05/2019

Kommissionen pålægger fem storbanker bøder for karteldeltagelse

EU Kommissionen har pålagt en række storbanker bøder på i alt 1,07 mia. euro for karteldeltagelse i to karteller på […]
06/05/2019

EU-Kommissionen pålægger General Electric bøde på 52 mio. EUR

Kommissionen har givet General Electric en bøde på 52 mio EUR. for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med […]
24/04/2019

Ny EU-dom om erstatningsansvar for konkurrenceretsovertrædelser

I EU-konkurrenceretten er det fast praksis, at en virksomhed kan pålægges en bøde for overtrædelser begået af en anden virksomhed, […]