Juridiske nyheder inden for konkurrenceret

06/05/2019

EU-Kommissionen pålægger General Electric bøde på 52 mio. EUR

Kommissionen har givet General Electric en bøde på 52 mio EUR. for at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med […]
24/04/2019

Ny EU-dom om erstatningsansvar for konkurrenceretsovertrædelser

I EU-konkurrenceretten er det fast praksis, at en virksomhed kan pålægges en bøde for overtrædelser begået af en anden virksomhed, […]
16/04/2019

Stigende fokus på processuelle over­trædelser i fusions­kontrol­sager

Europa-Kommissionen har pålagt General Electric (GE) en bøde på 52 mio. euro (ca. 390 mio. kr.). Bøden skyldes, at GE […]
29/03/2019

Statsstøtte og sport – hvad er spille­reglerne?

Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – f.eks. fra kommuner. Det kan dog blive dyrt […]
26/03/2019

Ret til fortrolighed under dawn raids – hvad skal du vide?

Når konkurrencemyndighederne kommer på uanmeldte dawn raids, har man som virksomhed en række pligter og rettigheder. En af de væsentligste […]
18/03/2019

Virksomheder skal selv vurdere lovligheden af statsstøtte

EU-Domstolen har fastslået, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte på eget initiativ. Desuden fastslås det, at en […]
07/03/2019

Endnu en dom i “nedrivnings­kartellet”: Bøder til virksomhed og enkelt­personer

Retten i Hillerød har fastslået, at nedrivningsvirksomheden CPM Nedrivning havde foretaget ulovlig tilbudskoordinering med en række konkurrerende virksomheder i perioden […]
06/03/2019

Ny analyse af brugen af pris­klausuler for booking­platforme

I en ny analyse konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at online bookingplatforme både er til gavn for forbrugerne og hotellerne, men […]
05/03/2019

De tyske konkurrence­myndigheder: Facebook har misbrugt sin dominerende stilling

Bundeskartellamt har fastslået, at Facebook har misbrugt sin dominerende stilling ved at betinge adgangen til det sociale medie af, at […]
25/02/2019

Hårproduktgrossist får millionbøde for overtrædelse af forbud mod bindende videresalgspriser

Den 15. februar 2019 blev Hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S af Retten i Næstved idømt en bøde på 1.000.000 kr. for […]