Juridiske nyheder inden for konkurrenceret

21/01/2019

Kartel udløser store bøder til ledende medarbejdere

Retten i Hillerød har den 11. januar 2019 idømt en direktør og en ledende medarbejder bøder på hver 300.000 kr. […]
16/01/2019

General­advokat: Medlems­stater er forpligtede til at tilbage­søge ulovlig stats­støtte

Generaladvokat M. Wathelet har i et forslag til afgørelse argumenteret for, at medlemsstater er forpligtede til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte, […]
14/01/2019

Europa-Kommissionen: Skattefordele til havne kan udgøre statsstøtte

Europa-Kommissionen har ifølge en pressemeddelelse af 8. januar 2019 opfordret Spanien og Italien til at sikre, at landenes havnebeskatning overholder […]
09/01/2019

Bøde på € 39,8 mio. for at begrænse forhandleres adgang til salg på tværs af landegrænser

Kommissionen har pålagt tøjfirmaet Guess en bøde på € 39.821.000 for at begrænse sine forhandleres adgang til online markedsføring og […]
14/12/2018

Pris­stigning på 2000 % udgjorde misbrug af dominerende stilling

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma misbrugte sin dominerende stilling i 2014 ved at sætte prisen på et ve-stimulerende […]
30/11/2018

E-handel: Er din virk­somhed for­beredt på de nye regler om geo­blokering?

Den 3. december 2018 træder EU-forordningen om geoblokering i kraft. “Geoblokering” dækker over diskriminerende praksis, som forhindrer e-handelskunder i at […]
15/11/2018

Superligarettigheder kan udbydes før tid

Den 5. november 2018 imødekom Konkurrencerådet delvist Superligaen A/S’, DBU’s og Divisionsforeningens anmodning om at udbyde medierettighederne til Superligaen tidligere […]
14/11/2018

To virksomheder er pålagt bøder for restriktion af internethandel

Den 7. september 2018 opretholdte United Kingdom Competition Appeal Tribunal (“CAT”) en bøde over for golfudstyrsproducenten og distributøren Ping for […]
13/11/2018

USA begærer ledende medarbejder udleveret i forbindelse med kartelsag

En ledende medarbejder i en shippingvirksomhed er seneste mål for en begæring om udlevering til strafforfølgelse i forbindelse med en […]
07/11/2018

Proces­bevillings­nævnet afviser anke af Vestre Landsrets dom i sag om elpriser

Den 25. oktober 2018 afviste Procesbevillingsnævnet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anmodning om at anke Vestre Landsrets dom i sagen mellem Elsam […]