Juridiske nyheder inden for konkurrenceret

25/03/2020

Tiltalefrafald sætter punktum i sager om nedrivningskarteller

Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk […]
20/03/2020

EU-Domstolen afsiger ny dom − standstill-forpligtelse for fusionssager skal respekteres

EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at virksomheder, der ikke anmelder en fusion og som gennemfører fusionen, før den […]
13/03/2020

COVID-19: Et statsstøtteretligt problem?

Datatilsynet har offentliggjort en opgørelse over antallet af sikkerhedsbrud i 4. kvartal 2019. 70 % af de 2.328 anmeldelser om […]
12/03/2020

Sø- og Handelsretten stadfæster afgørelse: CD Pharmas priser var ulovligt høje

Konkurrencerådet afgjorde i januar 2018, at CD Pharma havde misbrugt sin dominerende stilling ved at sætte sine priser på det […]
11/03/2020

EU-Domstolen afsiger for første gang dom i sag vedrørende forlig i patenttvister

EU-Domstolen har i en dom fra 30. januar 2020 slået fast, at et forlig i en patenttvist kan udgøre en […]
02/03/2020

Kommissionen godkender offentlig støtte til rumænsk lufthavn

Kommissionen har fastslået, at Rumæniens offentlige støtte ydet til landets tredje største lufthavn, Timișoara Lufthavn, ikke udgjorde statsstøtte, da de […]
21/02/2020

Tredje millionbøde til virksomheder med rettigheder til kendte brands

Europa-Kommissionen har i en ny afgørelse pålagt NBCUniversal en bøde for at have begrænset licenstageres salg på tværs af EU’s […]
20/02/2020

EU-Domstolen klassificerer “pay-for-delay”-aftaler som “til formåls”-overtrædelser

EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at de såkaldte “pay-for-delay”-aftaler kan klassificeres som aftaler, der har til formål at […]
06/02/2020

NBCUniversal idømt bøde på 14,3 mio. euro for at begrænse salget af filmmerchandise

Medievirksomheden NBCUniversal, der er en af USA’s største tv- og filmproducenter samt broadcastingvirksomheder, har overtrådt konkurrencereglerne ved at begrænse visse […]
30/01/2020

Fordelagtig lejekontrakt udgjorde uforenelig statsstøtte: Estland pålagt at kræve fordelen tilbagebetalt

EU-Kommissionen har fastslået, at den private landbrugsvirksomhed AS Tartu Agro i en årrække har modtaget ulovlig statsstøtte fra Estland i […]