Juridiske nyheder inden for IT og telekommunikation

18/05/2018

Teleselskaber skal ikke udlevere oplysninger om kunder

I november 2017 pålagde retten på Frederiksberg to teleselskaber at udlevere oplysninger om en række kunder til en rettighedshaver, der […]
17/05/2018

K04 sendt i høring

Digitaliseringsstyrelsen har netop sendt en ny standardkontrakt for levering af driftsydelser i høring.
03/04/2018

Højesteret slår hårdt ned over for hacker

En forhenværende it-chef i en virksomhed er blevet idømt 3 ½ års ubetinget fængsel for gentagende gange at have hacket […]
17/10/2017

Tager I forbehold for cyberterror som force majeure i jeres kontrakter?

Cyberterror kan forårsage omfattende og alvorlige skader. Cyberterror er svært at forudse og vanskeligt og omkostningsfuldt at beskytte sig imod. […]
17/10/2017

Ny amerikansk dom: LinkedIn kan ikke blokere “scrapere”

En domstol i San Francisco har for nylig afsagt dom i en sag om “scraping” af oplysninger fra LinkedIn. Analysevirksomheden […]
13/09/2017

EU-dom puster nyt liv i debatten om lognings­reglerne

Diskussionen om logningsreglerne bliver ved med at være aktuel både i Danmark og EU. Efter EU-Domstolens dom i Tele2/Watson-sagen i […]
12/09/2017

Status på Erhvervs­styrelsens markeds­afgørelser inden for telesektoren

Erhvervsstyrelsen har, for første gang som anført i Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder fra 2014, afgrænset og analyseret […]
11/09/2017

Er nye regler om hjemmeside­blokering en udvidelse af politiets beføjelser?

Den 1. juni 2017 vedtog Folketinget en ny regulering om blokering af hjemmesider. Det har konkret udmøntet sig i retsplejelovens […]
07/07/2017

Nye retningslinjer for bankers IT-sikkerhed og brug af cloud

European Banking Authority (EBA) har udsendt to nye sæt retningslinjer. Det ene stiller krav til bankernes IT-sikkerhed og lægger op […]
06/07/2017

IT-leverandørens fejl fritager ikke en dataansvarlig kunde for ansvar

Datatilsynet har for nylig udtalt, at det var meget beklageligt, at personoplysninger fra op imod 95.000 jobansøgere hos en dataansvarlig […]