Juridiske nyheder inden for IT og telekommunikation

27/11/2014

Banebrydende dom om hacking bestemmelsen

Retten på Frederiksberg har afsagt dom i sagen om hackerangrebet mod CSC’s it-systemer, og dommen kan vise sig at blive […]
13/11/2014

“Framing” er ok, siger ny afgørelse fra EU-domstolen om ophavsret på internettet

I februar afgjorde EU-Domstolen, at det er tilladt at linke til hjemmesider med ophavsretligt beskyttet materiale, når hjemmesiden er frit […]
06/11/2014

Høring om obligatorisk digital indberetning til Danmarks Statistik

Bekendtgørelsen er en konsekvens af § 68 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 om ændring af forskellige lovbestemmelser […]
29/10/2014

Teleklagenævnet har ikke adgang til at stille præjudicielle spørgsmål

EU-Domstolen er i sin dom i TDC-sagen noget overraskende kommet frem til, at Teleklagenævnet ikke skal anses for en ret. […]