Juridiske nyheder inden for insolvens og rekonstruktion

29/10/2014

Må et aktieselskab foretage udbytteudlodning under en igangværende momskontrol?

Vestre Landsret har ved dom af 7. oktober 2014 fastslået, at det var uforsvarligt at træffe afgørelse om udlodning af […]
27/10/2014

Forældelse af krav på udestående selskabsindskud

Ifølge en dom afsagt af Retten i Lyngby den 30. september 2014 begynder fristen for forældelse af ikke indbetalt selskabsindskud […]
23/10/2014

Skulle Amagerbanken have indgivet egenbegæring om konkurs tidligere?

Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling har den 13. august 2014 afsagt dom i en erstatningssag anlagt af en aktieinvestor i Amagerbanken […]
19/10/2014

Er en skyldner insolvent i Danmark, hvis han har en formue i Schweiz?

Østre Landsret har i en kendelse af 26. juni 2014 fastslået, at der ved insolvensvurderingen i henhold til konkurslovens § […]
09/10/2014

Var bank erstatningsansvarlig pga. udbetaling af livsforsikringsbeløb til fallent?

Københavns Byret fastslog ved dom af 15. juli 2014, at en bank var erstatningsansvarlig i forbindelse med en større kontant […]
04/10/2014

Var advokat medvirkende til selvfinansiering og derved erstatningsansvarlig for 17,5 mio.?

Sagens omstændigheder Sagen vedrørte en større ejendomskoncern, hvor et koncernselskab købte et target-selskab (Europolitan Finance ApS), som alene ejede én […]
02/10/2014

Konkursrytteren må sadle om

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afsagde den første kendelse om konkurskarantæne i juli 2014. For konkursrytteren betyder det, at han nu […]
24/09/2014

Momsfradrag for tab på debitorer

SKAT ændrer praksis vedrørende regulering af tab på fordringer over 3.000 kr. SKAT har netop offentliggjort et styresignal, hvori det præciseres, […]