Juridiske nyheder inden for insolvens og rekonstruktion

03/04/2017

Insolvensbetingelsen i konkursloven – Omstødelse af betaling foretaget mere end 2 år før konkursen

Højesteret har ved dom af den 23. marts 2017 (2. afd., sag 266/2015) udtalt sig om insolvensbetingelsen i relation til […]
17/03/2017

EU vil hjælpe flere virksomheder til at overleve

200.000 virksomheder går hvert år konkurs i EU. Nu vil EU-Kommissionen sikre, at flere virksomheder overlever. Derfor har Kommissionen fremsat […]
14/12/2016

Hvem hæfter for medarbejderkrav ved overtagelse fra et konkursbo?

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse på overtagelse af aktiver fra et konkursbo. Erhververen af aktiverne blev dømt til at betale godtgørelser for […]
01/12/2016

Tiltrædelse af virksomhedspant

I en tidligere nyhedsartikel omtalte vi dommen, som Østre Landsret afsagde den 7. december 2015 (9. afd. nr. B-1802-14) vedrørende […]
29/09/2016

DELACOUR vinder omstødelsessag i Østre Landsret

Efter konkurslovens § 74 kan betalinger omstødes, hvis de på utilbørlig måde begunstiger en kreditor på de øvriges bekostning.
27/09/2016

Hvornår tiltrædes et virksomheds­pant?

I ”Cimber-sagen” skal Højesteret tage stilling til, hvornår en virksomhedspanthaver træder til sit pant. Dette er ikke nærmere defineret i […]
26/09/2016

Principiel sag i Højesteret om stemmeret i tvangsakkord

Højesteret har i en kendelse af 22. september 2016 (Sag nr. 40/2016) taget stilling til et hidtil omdiskuteret spørgsmål om […]
07/09/2016

Ny principiel dom om kumuleret konkurskarantæne

Den 11. august 2016 idømte Sø- og Handelsretten konkurskarantæne i sammenlagt ni år til en “afviklingsdirektør” for tre selskaber. Afgørelsen […]
06/09/2016

Bankerne går til angreb på konkursadvokaters regninger

Det var overskriften i Jyllands-Posten Erhverv den 1. september. Som konkursadvokater opfatter vi ikke Finansrådets udspil som et angreb, men […]
25/08/2016

DELACOUR vinder sag om tort ved uberettiget konkursbegæring

Efter konkursloven er det blandt andet en betingelse for at erklære en virksomhed konkurs, at virksomheden er insolvent. Til tider […]