Juridiske nyheder inden for insolvens og rekonstruktion

04/04/2018

Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav

Højesteret pålagde ved dom af 8. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, […]
22/03/2018

Nye lovregler om pant i betalingsrettigheder

Den 15. marts vedtog Folketinget en ændring af lov om landbrugsstøtte, hvor der er indført nye regler om pant i […]
12/02/2018

Kreditors finansiering af omstødelsessager

Højesteret har fornyeligt afgjort, at en kreditor må stille sikkerhed for omkostningerne ved en omstødelsessag mod at få del i […]
15/11/2017

Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant

Nyere dom fra Højesteret understreger vigtigheden af, at en køber af en (konkursramt) virksomhed sikrer sig indblik i allerede opsagte […]
25/10/2017

Virksomhedspant i lejerettigheder

Håndteringen af pantsatte aktiver er central i insolvensbehandlingen. Det gælder ikke mindst virksomhedspantsatte aktiver. Få indblik i, hvad der gør […]
30/08/2017

Ingen godtgørelse for uberettiget konkursbegæring

En kreditor kan jf. konkurslovens § 28 blive pålagt at betale erstatning for tab og godtgørelse for tort til skylderen, […]
29/06/2017

Ændring i konkursloven sætter en stopper for “konefinten”

Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan […]
19/05/2017

Dom om beskatning af personalesommerhus

Er du ejer af eller direktør i et selskab, så er der en fælde, du skal være opmærksom på, hvis […]
25/04/2017

Pas på forældelse af dit pengekrav

I 2008 blev reglerne om forældelse ændret på flere områder. Blandt andet blev muligheden for at afbryde forældelsesfristen ved at […]
10/04/2017

Når gæld til SKAT og andre kreditorer presser virksomheden

Som de fleste ved, har SKAT i længere tid været bagud med inddrivelsen af statens tilgodehavender. SKAT er dog tydeligvis […]