Juridiske nyheder inden for insolvens og rekonstruktion

19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
08/02/2019

Ny lov garanterer visse lønmodtagere ved konkurs

Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.
21/06/2018

”Luksusgældssanering” nægtet af Højesteret

Et vedtaget rekonstruktionsforslag, hvor en gæld på ca. kr. 23 mio. blev akkorderet til 1,03%, fandtes næsten udelukkende at ville […]
18/05/2018

Afskediget tillidsmand havde krav mod køberen af virksomheden

Højesteret har med sin afgørelse af 17. oktober 2017 (U 2018.471 H) tilføjet endnu et element til den mosaik af […]
10/04/2018

Nyere landsrets­afgørelser forkaster “luksus­gældssaneringer”

Østre Landsret har i to afgørelser for nylig nægtet personlige skyldnere rekonstruktion under henvisning til, at tvangsakkordforslaget stod i modsætning […]
06/04/2018

Højesteret godkender fleksible aftaler for sikkerheds­stillelse til konkursboer

Forud for anlæg af en retssag havde et konkursbo og en kreditor indgået aftale om betaling af sikkerhedsstillelse til retssagen. […]
04/04/2018

Højesterets­afgørelse afviser fortrins­stilling for et konkurs­krav

Højesteret pålagde ved dom af 8. november 2017 en kommune til at betale knap 1,8 mio. kr. til et konkursbo, […]
22/03/2018

Nye lovregler om pant i betalingsrettigheder

Den 15. marts vedtog Folketinget en ændring af lov om landbrugsstøtte, hvor der er indført nye regler om pant i […]
12/02/2018

Kreditors finansiering af omstødelsessager

Højesteret har fornyeligt afgjort, at en kreditor må stille sikkerhed for omkostningerne ved en omstødelsessag mod at få del i […]
15/11/2017

Erhververen af en konkursramt virksomhed hæftede for en opsagt og fritstillet tillidsrepræsentant

Nyere dom fra Højesteret understreger vigtigheden af, at en køber af en (konkursramt) virksomhed sikrer sig indblik i allerede opsagte […]