Juridiske nyheder inden for insolvens og rekonstruktion

14/06/2019

Det Europæiske Råd vedtager direktiv om forebyggende rekonstruktion

EU-direktivet om forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling […]
15/04/2019

Ny højesterets­afgørelse i en personlig rekonstruktion

Højesteret har for nylig stadfæstet en tvangsakkord i en rekonstruktion for en personlig skyldner, der ikke var erhvervsdrivende.
08/04/2019

Europa-Parlamentet vedtager direktiv om forebyggende rekon­struktion

Nyt EU-direktiv sætter rammerne for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer […]
01/04/2019

Kreditgiver berettiget til at anmelde restkrav på forbruger­købekontrakt i dødsbo

Vestre Landsret har i ny principiel afgørelse stadfæstet byrettens afgørelse om, at en kreditgiver var berettiget til at anmelde restkrav […]
19/02/2019

Landsretten: “Venligsindet” kreditor havde ikke stemmeret

“Venligsindet” kreditors krav, der var erhvervet fra nærtstående, kunne ikke tillægges stemmeret ved afstemning om rekonstruktionsplan.
08/02/2019

Ny lov garanterer visse lønmodtagere ved konkurs

Ny lovgivning giver en håndsrækning til medarbejdere i den private plejesektor, der kommer i klemme ved deres arbejdsgivers konkurs.
21/06/2018

”Luksusgældssanering” nægtet af Højesteret

Et vedtaget rekonstruktionsforslag, hvor en gæld på ca. kr. 23 mio. blev akkorderet til 1,03%, fandtes næsten udelukkende at ville […]
18/05/2018

Afskediget tillidsmand havde krav mod køberen af virksomheden

Højesteret har med sin afgørelse af 17. oktober 2017 (U 2018.471 H) tilføjet endnu et element til den mosaik af […]
10/04/2018

Nyere landsrets­afgørelser forkaster “luksus­gældssaneringer”

Østre Landsret har i to afgørelser for nylig nægtet personlige skyldnere rekonstruktion under henvisning til, at tvangsakkordforslaget stod i modsætning […]
06/04/2018

Højesteret godkender fleksible aftaler for sikkerheds­stillelse til konkursboer

Forud for anlæg af en retssag havde et konkursbo og en kreditor indgået aftale om betaling af sikkerhedsstillelse til retssagen. […]