Juridiske nyheder inden for insolvens og rekonstruktion

27/02/2020

Nye kendelser vedrørende personlige rekon­struktioner

Skifteretten har for nylig stadfæstet tvangsakkorder i to rekonstruktioner for personlige skyldnere, der ikke var erhvervsdrivende.
21/02/2020

Kan man få aktindsigt i en konkursbegæring?

Østre Landsret ændrede for nylig en kendelse fra Sø- og Handelsretten, idet landsretten traf afgørelse om, at en kreditor i […]
05/11/2019

Hvornår kan man udskifte kurator?

Sø- og Handelsretten traf 13. september 2019 afgørelse i en sag om, hvorvidt simple, usikrede kreditorer i et konkursbo kunne […]
01/11/2019

Kommissorium til Konkurs­rådet om implementering af EU-direktiv om forebyggende rekonstruktioner

Justitsministeriet har anmodet Konkursrådet om at vurdere de lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser af rekonstruktions- og insolvensdirektivet.
08/10/2019

Støtte­erklæringer – hvornår er de bindende?

Formuleringen af en støtteerklæring bestemmer, om den er bindende for udstederen. En ny dom fra Retten i Næstved, omhandlende FC […]
26/09/2019

Beløbs­begrænsede udlægs­begæringer skal prøves i Højesteret

Vestre Landsret afgjorde 5. juli 2019, at en beløbsbegrænset udlægsforretning havde forældelsesafbrydende virkning i forhold til kreditors fulde krav – […]
20/09/2019

Mere om afbrydelse af forældelse af fordringer

Afbrydelse af forældelsesfrister Det fremgår af forældelseslovens § 18, at forældelse afbrydes ved indgivelse af anmodning om udlæg til fogedretten. […]
16/09/2019

Vedtagelse af direktivet om forebyggende rekonstruktion

EU-direktivet, som sætter rammerne for forbyggende rekonstruktion, er formelt vedtaget af Det Europæiske Råd den 6. juni 2019. Hermed blev […]
04/09/2019

Kommunale forsyninger skal kunne inddrive gæld uden om det offentlige

Den 30. august 2019 sendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag om ændring af gældsinddrivelses- og skatteindberetningsloven i høring, som bl.a. […]
22/08/2019

Kompensationsbeløb ved inddrivelse af udestående tilgodehavender

Hvad er kompensationsbeløb? Når en betaling er forsinket, har man som kreditor ret til at kræve morarenter og rykkergebyrer af […]