Juridiske nyheder inden for immaterielret

17/01/2019

Højesteret fastslår: Coop’s brug af et ophavsretligt beskyttet værk som rekvisit var retsstridig

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt dom i en principiel sag om brug af et ophavsretligt beskyttet værk som […]
15/01/2019

Principiel Højesteretsdom: Ulovlig brug af andres produkter i markedsføringsmateriale

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttede produkter som rekvisitter i egen […]
09/01/2019

Hvad er et design, og hvordan kan det beskyttes?

Et design skal forstås, som et produkts eller en del af et produkts udseende, herunder linjer, konturer farver, former, konturer, […]
10/12/2018

Ny varemærkelov træder i kraft den 1. januar 2019: Hvad er nyt?

Den 1. januar 2019 træder den nye varemærkelov i kraft. Loven medfører en række ændringer, der har til formål at […]
07/12/2018

Ny varemærkelov

Folketinget har vedtaget en ny varemærkelov, der træder i kraft den 1. januar 2019. Den nye lov indeholder en række […]
16/11/2018

Sådan sikrer EU-varemærkeindehavere sine rettigheder i Storbritannien efter Brexit ved et ’No-deal Brexit’

Der er stor usikkerhed og mange uafklarede spørgsmål forbundet med Brexit. Et af disse spørgsmål er, hvordan indehavere af EU-varemærker […]
14/11/2018

Regeringen er klar med ny varemærkelov

Storbritannien har offentliggjort vejledning om retsstillingen for indehavere af EU-designs og EU-varemærker uden en Brexit-aftale. I Danmark har regeringen fremsat […]
13/11/2018

Nye retnings­linjer fra EPO om patentering af kunstig intelligens og machine learning

Den 1. november 2018 trådte EPO’s (Det Europæiske Patentkontor) opdaterede Guidelines for Examination i kraft. Opdateringen indebærer bl.a. tilføjelsen af […]
22/10/2018

Hvad er et design, og hvad kan design­beskyttes?

Der tales ofte om, at Danmark er en designnation. “Danish Design” opfattes som et internationalt kvalitetsstempel, men hvad er design […]
09/10/2018

Christiania Bikes vinder navnestrid med rådgivning fra Focus Advokater

Focus Advokater bistår firmaet, Christiania Bikes, med at vinde principiel navnestrid over cykelfirmaet Andersen & Meldgaard