Juridiske nyheder inden for forsikring og erstatning

01/05/2019

Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede

Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri […]
15/04/2019

Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid

Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]
01/04/2019

EU-Domstolen: Erstatnings­ansvar følger den økonomiske aktivitet

I en ny dom fra EU-Domstolen om et finsk kartel har Domstolen gjort det klart, at ansvaret for at overtræde […]
26/03/2019

Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB

Østre Landsret har givet DSB medhold i et principielt spørgsmål om, hvorvidt DSB skal anses for at være selvforsikrer i […]
19/03/2019

No deal-Brexit: Forslag til bekendtgørelse sikrer, at britiske forsikringsselskaber kan drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark (run off)

Britiske forsikringsselskaber vil ikke længere have tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark eller resten af EU, hvis Storbritannien udtræder […]
07/02/2019

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. […]
05/02/2019

Ny lov om forsikringsformidling – har du husket at genregistrere dig?

Den nye lov om forsikringsformidling, der implementerer forsikringsdistributionsdirektivet (IDD), trådte i kraft den 1. oktober 2018. Loven er relevant for […]
30/01/2019

Nyt lovforslag fjerner tvivl om accessorisk forsikringsformidling

I kølvandet på den nye lov om forsikringsformidling har Finanstilsynet den 2. januar 2018 sendt et nyt lovforslag i høring. […]
28/01/2019

Er det mandatsvig eller i øvrigt ansvarspådragende, når bestyrelsen tildeler sig selv honorar?

Det er pt. fremme i medierne, at bestyrelsesmedlemmer i et par energiforsyningsselskaber er politianmeldt for at have tildelt sig bestyrelseshonorar […]
25/01/2019

Krav på erstatning fra forsikringsselskab for senfølger af ulykke var ikke forældet

Højesteret har for nyligt taget stilling til anvendelsesområdet for forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, i en sag om erstatning og […]