Juridiske nyheder inden for forsikring og erstatning

20/03/2020

COVID-19 – Kompensation på vej til de små selvstændige og nu også freelancere

Corona-pandemien fortsætter med at hærge det danske samfund med enorme konsekvenser til følge for danske virksomheder. Folketingets partier blevet enige […]
20/03/2020

Konkursloven kan være en positiv bidragsyder til virksomhedernes likviditetsudfordringer

Konkurslovens regler om rekonstruktion kan vise sig at være en kærkommen følgesvend for de virksomheder, som måtte blive alt for […]
19/03/2020

TVC Advokatfirma vinder principiel sag om tort i Højesteret

Det kan kort om sagen BS-33797/2019-HJR oplyses, at ”tys-tys-kilden” tilbage i 2008-2009 overgav nogle kreditkortoplysninger om diverse kendisser til ugebladet […]
18/03/2020

COVID-19: Forsikringsdækning for driftstab og tabte indtægter og statens kompensationsordning til arrangører

Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører en række udfordringer for danske virksomheder, der må tilpasse deres aktiviteter efter den ekstraordinære situation. […]
17/02/2020

Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer

En ny kendelse fra Højesteret udgør et betydeligt bidrag til reglerne om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Det fastlægges, at en […]
04/02/2020

Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav

Højesteret har frifundet en spiludbyder for et erstatningskrav fremsat af en spiller, der gjorde gældende, at spiludbyderen burde have stoppet […]
31/01/2020

Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?

Den 22. oktober 2019 fik Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, flertal i det britiske parlament for sin udtrædelsesaftale. Udtrædelsesaftalens exitdato var […]
04/12/2019

Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab

Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. […]
03/12/2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand […]
10/10/2019

Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne

I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med […]