Juridiske nyheder inden for forsikring og erstatning

17/02/2020

Højesteret klarlægger regler om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer

En ny kendelse fra Højesteret udgør et betydeligt bidrag til reglerne om fremlæggelse af sagkyndige erklæringer. Det fastlægges, at en […]
04/02/2020

Spiludbyder frifundet for erstatnings­krav

Højesteret har frifundet en spiludbyder for et erstatningskrav fremsat af en spiller, der gjorde gældende, at spiludbyderen burde have stoppet […]
31/01/2020

Endeligt godkendt: Hvad betyder Brexit-aftalen for forsikringsbranchen i Danmark?

Den 22. oktober 2019 fik Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, flertal i det britiske parlament for sin udtrædelsesaftale. Udtrædelsesaftalens exitdato var […]
04/12/2019

Forældelsesfrist afbrudt som følge af forhandlinger med forsikringsselskab

Højesteret har i en kendelse af 7. november 2019 taget stilling til spørgsmålet om rækkevidden af forældelseslovens § 21, stk. […]
03/12/2019

Havn var ikke ansvarlig for krans flænger i skib

Ved losning af et bulkskib i Kolding Havn forvoldte en kran to flænger i en af skibets ballasttanke, hvorefter vand […]
10/10/2019

Implementering af udbudt kontrakt før meddelelse om tildeling var i strid med udbudsreglerne

I en kendelse af den 25. september 2019 har Klagenævnet for Udbud slået fast, at det var i strid med […]
09/10/2019

Vilkår om arbejdsgivers indtrædelsesret var ikke gældende efter fratrædelse

Et pensionsselskab var i henhold til en firmapensionsaftale ikke forpligtet til at udbetale ydelser for erhvervsevnetab til efterfølgende arbejdsgivere, som […]
13/09/2019

Din ansvarsforsikring dækker ikke skader begået af robotter!

Skader forvoldt af små robotter såsom robotgræsslåmaskiner, rengøringsrobotter, lagerrobotter mv. er almindeligvis ikke omfattet af ansvarsforsikringer, da de undtager motordrevne […]
09/09/2019

Ny principiel dom: Forkert værneting kan føre til forældelse af krav

Sø- og Handelsretten har afsagt en bemærkelsesværdig dom angående forældelsesfristen for skadelidtes krav overfor skadevolders forsikringsselskab samt værneting i en […]
03/09/2019

Proceserklæring afgivet under hovedforhandling var også bindende under ankesag

Et forsikringsselskab havde under en byretssag anmodet skadelidte om at opgøre sit tab efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser. Skadelidte efterkom opfordringen, […]