Juridiske nyheder inden for forsikring og erstatning

09/07/2019

Amager­bankens tidligere ledelse skal betale million­erstatning

 Østre Landsret har 26. juni 2019 afsagt dom i ankesagen mod den tidligere bestyrelse i Amagerbanken. Her blev 8 ud […]
01/07/2019

Advokat frifundet i ansvarssag

En byret frifandt den 19. juni 2019 en advokat i en sag, der var anlagt af en tidligere klient. Selvom […]
24/06/2019

Anmeldelse til forsikringsselskab afbrød ikke forældelse

Sø- og Handelsretten skulle i sagen tage stilling til, om en skadevoldende fragtførers anmeldelse til sit forsikringsselskab var tilstrækkelig til […]
24/06/2019

Penge­institutter skal have fuld tilladelse ved accessorisk forsikrings­formidling

Den 1. juli 2019 træder ændringen af lov om forsikringsformidling i kraft. Det medfører, at kreditinstitutter og investeringsselskaber fremover skal […]
01/05/2019

Anvendelse af forsikringsbetingelser var ikke betinget af fysisk udlevering til sikrede

Dagrofa ApS havde gennem forsikringsmægleren Marsh tegnet en transportforsikring hos If Skadeforsikring, der skulle sikre varer mod blandt andet tyveri […]
15/04/2019

Fragtfører ansvarlig for tyveri af gods ved levering efter lukketid

Skive Køletransport A/S var som fragtfører ansvarlig for tyveri af en trailer med kølevarer fra Tulip Food Company A/S, da […]
01/04/2019

EU-Domstolen: Erstatnings­ansvar følger den økonomiske aktivitet

I en ny dom fra EU-Domstolen om et finsk kartel har Domstolen gjort det klart, at ansvaret for at overtræde […]
26/03/2019

Bech-Bruun vinder principiel sag om selvforsikring for DSB

Østre Landsret har givet DSB medhold i et principielt spørgsmål om, hvorvidt DSB skal anses for at være selvforsikrer i […]
19/03/2019

No deal-Brexit: Forslag til bekendtgørelse sikrer, at britiske forsikringsselskaber kan drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark (run off)

Britiske forsikringsselskaber vil ikke længere have tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark eller resten af EU, hvis Storbritannien udtræder […]
07/02/2019

Højesteret fastslår: Syn og skøn skal foretages af Retslægerådet

Højesteret har afsagt kendelse i en sag, der handler om adgangen til syn og skøn ved speciallægeundersøgelse i en arbejdsskadesag. […]